Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af den fortegnelse over valgkredse, der indeholdes i lov om folketingsvalg i Grønland

 

I medfør af § 8, stk. 1, i lov om folketingsvalg i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 28. april 1999, bestemmer indenrigsministeren følgende:

§ 1. I den i bilaget til loven under Nuuk (Godthåb) Kommune angivne valgkreds 2. Nuuk (Godthåb) udgår Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord) af valgkredsens område.

§ 2. Under Sisimiut (Holsteinsborg) Kommune oprettes en ny valgkreds, der betegnes 4. Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord), med valgsted i Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord) og med Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord) som valgkredsens område.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2001.

 

Indenrigsministeriet, den 28. maj 2001

Karen Jespersen

/Anne Birte Pade