Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udbetaling af særligt tilskud til kommuner som følge af nedsættelse af den kommunale grundskyld af produktionsjord i 2001 og 2002

 

I medfør af § 8 A, stk. 6, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 876 af 20. september 2000, som ændret ved lov nr. 1270 af 20. december 2000, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter de tilskud, som statskassen for skatteårene 2001 og 2002 yder til kommuner som følge af nedsættelse af den kommunale grundskyld af produktionsjord, jf. § 8 A, stk. 5, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme.

§ 2. Indenrigsministeriet foretager opgørelsen af tilskuddene til de enkelte kommuner. Opgørelsen for skatteåret 2001 sker på grundlag af indberetninger fra kommunerne om størrelsen af den samlede nedsættelse for 2001 af den kommunale grundskyld af produktionsjord i de enkelte kommuner, jf. § 8 A, stk. 1 og 2, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme. Opgørelsen for skatteåret 2002 sker på grundlag af indberetninger fra kommunerne om størrelsen af den samlede nedsættelse for skatteåret 2002 af den kommunale grundskyld af produktionsjord i de enkelte kommuner, jf. § 8 A, stk. 4, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme. Indenrigsministeriet kan kræve nærmere dokumentation fra kommunerne med hensyn til de indberettede beløb.

§ 3. Indenrigsministeriet udbetaler tilskuddene for skatteåret 2001 til de enkelte kommuner den 31. august 2001.

§ 4. Indenrigsministeriet udbetaler tilskuddene for skatteåret 2002 til de enkelte kommuner i to lige store rater henholdsvis den 29. marts 2002 og den 30. september 2002.

§ 5. De kommuner, der modtager tilskud, skal efter Indenrigsministeriets anmodning indsende en af kommunens revision attesteret erklæring om, at opgørelsen af nedsættelsesbeløbene for skatteårene 2001 og 2002 er sket i overensstemmelse med lovgivningens regler.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2001.

Indenrigsministeriet, den 6. juni 2001

Karen Jespersen

/Niels Jørgen Mau