Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (25. januar 2006)

 

 

Transport- og energiministeren (Flemming Hansen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om Ørestaden m.v. (Opløsning af Østamagerbaneselskabet I/S)

(Lovforslag nr. L 126).

Lovforslaget indebærer for det første, at Østamagerbaneselskabet I/S opløses pr. 1. januar 2007. Østamagerbaneselskabet ejes af Københavns Amtskommune (45 pct.) og Ørestadsselskabet I/S (55 pct.) og har til opgave at anlægge Metroens 3. etape, Østamagerbanen. Opløsningen af Østamagerbaneselskabet I/S sker som en følge af, at amtskommunerne nedlægges pr. 1. januar 2007.

For det andet indebærer lovforslaget, at Ørestadsselskabet I/S overtager Østamagerbaneselskabet I/S´ aktiver og passiver, rettigheder og pligter pr. 1. januar 2007.

For det tredje præciseres det i lovforslaget, at Københavns Amtskommunes rettigheder og pligter over for Østamagerbaneselskabet I/S overtages af Ørestadsselskabet I/S forud for overførslen af Københavns Amtskommunes øvrige aktiver og passiver samt rettigheder og pligter til andre myndigheder end Ørestadsselskabet I/S efter lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, tillader jeg mig at anbefale forslaget til Tingets hurtige og velvillige behandling.