Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (7. februar 2002)

 

 

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om udenrigstjenesten samt ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde (Nedlæggelse af Udetillægsnævnet, Udenrigsministeriets Ejendomsnævn samt Samarbejdsudvalget til Samordning af Bistandsarbejdet og det kulturelle Samarbejde med Udviklingslandene).

(Lovforslag nr. L 98).

Forslaget vedrører nedlæggelse af Udetillægsnævnet, Udenrigsministeriets Ejendomsnævn samt Samarbejdsudvalget til Samordning af Bistandsarbejdet og det kulturelle Samarbejde med Udviklingslandene (Det lange Udvalg).

Nedlæggelsen af Udetillægsnævnet indebærer, at størrelsen af de omkostningsdækkende udetillæg fastsættes af udenrigsministeren efter forhandling med finansministeren med følgelig forenkling af sagsgangen ved fastsættelse af omkostningskompensationen for udsendte medarbejdere.

Nedlæggelsen af Udenrigsministeriets Ejendomsnævn indebærer, at de opgaver nævnet har været pålagt vil blive løst administrativt med inddragelse af anden relevant bygningsfaglig bistand. Forslaget forenkler sagsgangen i forvaltningen af udenrigstjenestens ejendomme i udlandet og afspejler bedre de nuværende begrænsede behov for erhvervelse af fast ejendom til udenrigsrepræsentationerne.

Nedlæggelsen af Samarbejdsudvalget til Samordning af Bistandsarbejdet og det kulturelle Samarbejde med Udviklingslandene (Det lange Udvalg) skønnes efter oprettelsen i 1998 af Center for Kultursamarbejdet med Udviklingslandene (CKU) at ville sikre en mere hensigtsmæssig og effektiv forvaltning af kultursamarbejdet med udviklingslandene

Idet jeg i øvrigt henviser til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og idet jeg kan tilføje, at tiltrædelsen ikke vurderes at ville medføre statsfinansielle udgifter, skal jeg tillade mig at anbefale det til det Høje Tings velvillige behandling.