Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Skrivelse om, hvorvidt et kommunalbestyrelsesmedlem, der er idømt en bøde for overtrædelse af straffelovens § 244, er valgbar

(Fra Valgbarhedsnævnet til en kommunalbestyrelse, j.nr. 584/2001)

 

Ved brev af 24. marts 2001 har X Kommunalbestyrelse i henhold til den kommunale valglovs § 101, stk. 4, indberettet til Valgbarhedsnævnet, at kommunalbestyrelsesmedlem NN den 13. marts 2001 ved Y Landsret er idømt straf for overtrædelse af straffelovens § 244, ved den 10. februar 1998 under et bestyrelsesmøde i en boligforening at have tværet en rejemad ud i ansigtet på et andet bestyrelsesmedlem, hvorved der påførtes vedkommende øjenskader.

Efter straffelovens § 244 blev straffen fastsat til fængsel i 30 dage, men efter straffelovens § 56, stk. 2, gjort betinget med en prøvetid på 1 år.

I denne anledning skal man meddele, at Valgbarhedsnævnet har fundet det overvejende betænkeligt at fastslå, at den begåede handling uanset de krav, der må stilles til personer, der beklæder hverv som medlem af kommunale råd i almindeligt omdømme gør den pågældende uværdig til at være medlem af kommunale råd, jf. den kommunale valglovs § 4.

Den pågældende må derfor anses for valgbar.