Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om fremskaffelse og anvendelse af
humant blod og blodprodukter til lægemiddelformål m.v., lov
om lægemidler og lov om offentlig sygesikring

(Nedlæggelse af visse råd og nævn på det sundhedsmæssige område)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 465 af 10. juni 1997 om fremskaffelse og anvendelse af humant blod og blodprodukter til lægemiddelformål m.v., som ændret ved lov nr. 471 af 31. maj 2000, lov nr. 494 af 7. juni 2001 og § 19 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, ophæves § 5, stk. 2, og § 8 .

§ 2

I lov om lægemidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 656 af 28. juli 1995, som ændret ved § 2 i lov nr. 1228 af 27. december 1996, lov nr. 1043 af 23. december 1998 og § 1 i lov nr. 493 af 7. juni 2001, ophæves §§ 41 og 42 .

§ 3

I lov om offentlig sygesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 509 af 1. juli 1998, som ændret senest ved § 15 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, ophæves § 24, stk. 3 .

Stk. 4-7 bliver herefter stk. 3-6.

§ 4

Loven træder i kraft den 1. juli 2002.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. maj 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lars Løkke Rasmussen