Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 3. november 1998

Betænkning

over

Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af De Forenede Nationers traktat om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger

 

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i et møde.

Herefter indstiller udvalget beslutningsforslaget til vedtagelse uændret.

Helen Beim (S) Hans-Pavia Rosing (S) Lotte Bundsgaard (S) Henning Gjellerod (S)
Else Marie Mortensen (S) Steen Gade (SF) Peter Duetoft (CD) Jørgen Estrup (RV)
fmd.
Jørn Jespersen (SF) Jens Hald Madsen (V) Jens Rohde (V) Hanne Severinsen (V)
Kirsten Jacobsen (FP) Per Stig Møller (KF) Frank Dahlgaard (KF)
Pia Kjærsgaard (DF)
nfmd. Jann Sjursen (KRF)

Enhedslisten havde ikke medlemmer i udvalget.