Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 2. (sidste) behandling den 13. november 1998

Folketingsbeslutning

om Danmarks ratifikation af De Forenede Nationers traktat om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger

 

Folketinget meddeler sit samtykke til, at Danmark ratificerer De Forenede Nationers traktat om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger af 24. september 1996.

Bilag

Teksten til den i folketingsbeslutningens tekst omtalte traktat er optrykt som bilag til det fremsatte forslag.