Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 1. marts 1999 uden for betænkningen

Ændringsforslag

til 2. behandling af

Forslag til lov om virksomhedsansvarlige læger

 

Af sundhedsministeren:

Til § 1

 

4) I stk. 1 ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 2-4«.

Bemærkninger

Til nr. 4

Den foreslåede ændring er en konsekvens af det foreslåede § 1, stk. 4, jf. ændringsforslag nr. 1.