Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 18. maj 1999

Betænkning

over

Forslag til lov om anlæg af rute 18, strækningen Herning N-Brande, og rute 15, strækningen Herning Ø-Snejbjerg

 

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder og har herunder stillet spørgsmål til trafikministeren.

Endvidere har udvalget modtaget skriftlige og/eller mundtlige henvendelser fra:

G. Andersen, borgmester, Egvad Kommune,

S. Andersen, borgmester, Skive Kommune,

Bang & Olufsen,

S. Blæsbjerg, borgmester, Trehøje Kommune,

K. Brink, borgmester, Ulfborg-Vemb Kommune,

V. Bro, borgmester, Thyborøn-Harboøre Kommune,

P. Christensen, borgmester, Brande Kommune,

Danmarks Naturfredningsforening,

Dansk Industri, Ringkjøbing Amt,

I. Enevoldsen, borgmester, Holmsland Kommune,

F. Eskildsen, borgmester, Sundsøre Kommune,

P. Gade, borgmester, Thyholm Kommune,

N.P.K. Hansen, borgmester, Sydthy Kommune,

H. Hedegaard, borgmester, Vinderup Kommune,

Herning, Ikast, Brande Erhvervsråd,

Aa. Jensen, borgmester, Hanstholm Kommune,

S.Aa. Jensen, borgmester, Fjends Kommune,

E.K. Kristensen, borgmester, Sallingsund Kommune,

K. Kristensen, borgmester, Thisted Kommune,

K.B. Lind, borgmester, Ikast Kommune,

LO, Ringkjøbing Amt,

Knud Munk Nielsen, amtsborgmester, Ringkjøbing Amt,

V. Nielsen, borgmester, Skjern Kommune,

Kurt Nygaard, borgmester, Holstebro Kommune,

J. Nørby, borgmester, Lemvig Kommune,

T. Nørregaard, borgmester, Videbæk Kommune,

Erik Hove Olesen, viceborgmester, Thisted Kommune,

E. Pedersen, borgmester, Aulum-Haderup Kommune,

E.P. Poulsen, borgmester, Morsø Kommune,

C. Rahbek, borgmester, Aaskov Kommune,

Salling Udviklingsråd,

Helge Sander, borgmester, Herning Kommune,

L. Sørensen, borgmester, Struer Kommune,

Anna Lise Vestergaard, borgmester, Spøttrup Kommune,

Hans Chr. Vestergaard, amtsdirektør, Ringkjøbing Amt og

H. Østergaard, borgmester, Ringkøbing Kommune.

Der er af et mindretal stillet ændringsforslag, hvorom henvises til de ledsagende bemærkninger.

Herefter indstiller et mindretal (Socialdemokratiets, Dansk Folkepartis og Det Radikale Venstres medlemmer af udvalget) lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et andet mindretal (Venstres, Det Konservative Folkepartis og Centrum-Demokraternes medlemmer af udvalget) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det af mindretallet stillede ændringsforslag.

Et tredje mindretal (Socialistisk Folkepartis og Enhedslistens medlemmer af udvalget) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

En del af mindretallet (Socialistisk Folkepartis medlem af udvalget) finder, at der har været alt for kort tid til behandlingen af lovforslaget i Folketinget. Socialistisk Folkeparti finder ikke, at det foreliggende beslutningsgrundlag i tilstrækkelig grad belyser behovet for det foreslåede vejprojekt, ligesom alternative løsninger ikke er tilstrækkeligt belyst.

En anden del af mindretallet (Enhedslistens medlem af udvalget) havde gerne set, at vejprojektet var blevet holdt op mod Transportrådets anbefalinger med hensyn til, hvordan man burde gå til de problemer, der er i Herning og de omkringliggende småbyer som følge af den voksende trafik. Der anføres imidlertid ingen steder i lovforslaget egentlige argumenter for, hvorfor der nu skal anvendes 1,5 mia. kr. på dette projekt, hvad det er for problemer, man står over for i Herning og omegn, samt hvilke løsninger der med rette kunne diskuteres. Der peges kun på én løsning, nemlig en motortrafikvej. Enhedslisten havde ønsket, at man havde drøftet et alternativ, som tager udgangspunkt i, at Herning er et gammelt jernbaneknudepunkt, og at en udbygning af jernbaneforbindelserne måske kunne løse problemerne for betydeligt færre penge og med en helt anderledes miljøeffekt, som tilmed ville være i overensstemmelse med regeringens påståede miljøpolitik.

Ændringsforslag

Af et mindretal (V, KF og CD):

Til § 1

1) Ordet »motortrafikveje« ændres til: »motorveje«.

Bemærkninger

Til nr. 1

Ændringsforslaget indebærer, at de omhandlede vejstrækninger anlægges som motorveje og ikke som motortrafikveje.

 

Helge Mortensen (S) Holger Graversen (S) Poul Andersen (S) nfmd. Jytte Wittrock (S) Søren Hansen (S) Margrete Auken (SF) Arne Melchior (CD) fmd. Vibeke Peschardt (RV) Søren Kolstrup (EL) Svend Heiselberg (V) Kristian Jensen (V) Svend Erik Hovmand (V) Erik Jacobsen (V) Kaj Ikast (KF) Brian Mikkelsen (KF) Ole Donner (DF) Klaus Kjær (DF)

Fremskridtspartiet og Kristeligt Folkeparti havde ikke medlemmer i udvalget.