Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 13. december 1999 uden for betænkningen

Ændringsforslag

til 2. behandling af

Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.

(Fradrag for særligt brændstoføkonomiske personbiler, tilpasning af fradragene for trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, afgift af større genopbygninger af færdselsskadede køretøjer, den beregningsmæssige avanceprocent)

 

Af skatteministeren:

Til § 1

16) Nr. 5 affattes således:

»5. I § 3 a, stk. 5, ændres »stk. 3-9« til: »stk. 3-12«.«

Bemærkninger

Til nr. 16

    Der er tale om ændringsforslag af redaktionel karakter, der følger af, at lov nr. 837 af 17. november 1999. (Justering af afgiftsskalaer m.v. for brugte køretøjer), er blevet vedtaget efter fremsættelsen af L 74.