Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Klageren krævede, at bladet skulle bringe et genmæle i anledning af, at bladet havde bragt nogle billeder af klageren bl.a. under overskriften "Dødens købmænd". Pressenævnet fandt ikke, at klageren havde sandsynliggjort, at bladet havde bragt faktiske forkerte oplysninger om ham, hvorfor han ikke havde krav på at få bragt et genmæle.
Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 102/2000

    [K] har ved advokat Bjarne Damm Johansen klaget til Pressenævnet over, at Ekstra Bladet har nægtet at bringe et genmæle i anledning af to fotografier af klageren bragt i bladet den 20. august 2000 og i anledning af en artikel bragt i bladet den 22. august 2000.

    På forsiden af Ekstra Bladet den 20. august 2000 er gengivet et billede af klageren umiddelbart over overskriften "Dødens Købmænd", og det fremgår at:

    "De er ecstasy-pushere.

    Ekstra Bladet jagtede dem en måned.

    Her er de.

    Se afsløringerne side 12, 13, 14 og 15 samt lederen side 2."

    I samme blad side 13 umiddelbart over en artikel med overskriften "Piller for plovmand" er der ligeledes gengivet et billede af klageren med følgende undertekst:

    "Pusher, der holder til på Diskotek Manhattan i Aalborg".

    I Ekstra Bladet den 22. august 2000 er billedet af klageren gengivet i forbindelse med en artikel med overskriften "Pusher meldte sig selv", og af en artikel i samme blad med overskriften "Fyrer sin dørmand" fremgår bl.a. at:

    "PUSHERE FÅR KARANTÆNE

    Ekstra Bladet afslørede søndag, at en bestemt ung mand sælger ecstasy på Manhatten. Politiet foretog razziaen efter flere anonyme tip. Alligevel kommer det bag på Jens Bøgelund, at man beslaglagde 28 ecstasy-piller og 1,5 gram amfetamin.

    En af tjenerne genkendte den unge mand på billedet i Ekstra Bladet og blev mere end forbavset. Den unge mand er kommet på Manhatten i et par år, men tjeneren troede, han var en lidt genert fyr fra landet, for han har altid gået lidt for sig selv. Ingen har forbundet ham med ecstasy eller stoffer i det hele taget, siger Jens Bøgelund.

    Det viser, hvor svært det er at kontrollere handlen med stoffer. Det er ikke altid folk i lyserøde hiphopbukser, der står bag."

    Klageren har anført, at han har fremsendt krav om genmæle til indklagede, idet han hverken er pusher eller "dødens købmænd", og idet beskyldningerne mod ham er totalt udokumenterede.

    Klageren har endvidere anført, at han aldrig har handlet med ecstasy, og at han ikke kender noget til et sådant salg udover, hvad man hører fra aviser og tv-udsendelser om emnet. Hertil kommer, at klageren ikke har været i Jomfru Ane Gade i Aalborg inden for den seneste måned. Klageren nægter dog ikke, at han var i Jomfru Ane Gade i Aalborg den dag, billedet af ham blev taget.

    Klageren har herudover anført, at han den pågældende dag var i byen med sin bror, hvilket understøttes af de to glas fadøl, der står foran klageren på billederne, samt at han gav sin bror penge til køb af drikkevarer flere gange, hvilket angiveligt er blevet opfatte forkert af indklagede.

    Klageren har endelig henvist til, at det i artiklen med overskriften "Fyrer sin dørmand" er angivet, at han er kendt af personalet som en stille type fra landet, der ikke kunne være involveret i et ecstasy salg.

    Indklagede har anført, at billedet af klageren er optaget natten til den 29. juli 2000 i Jomfru Ane Gade i Aalborg, hvorfor klagerens påstand om, at han ikke har været i gaden den sidste måned, er forkert.

    Indklagede har endvidere anført, at journalisterne Morten Hansen og Thomas Brunstrøm hver for sig har oplevet, at klageren har solgt piller, som han opbevarede i sin baglomme, hvilket er baggrunden for oplysningerne i bladet. Journalisten Morten Hansen observerede således i en hel time, at klageren gik rundt på diskotek Manhattan i Aalborg og talte med gæster i lokalet, samt at han opbevarede ecstasy-piller i baglommen i en plasticpose, og at han solgte til forskellige fremmede. Senere på natten så journalist Thomas Brunstrøm ligeledes, at klageren afleverede piller, samt at han modtog pengesedler for disse fra gæster på samme diskotek.

    Indklagede har herudover anført, at skildringen af det passerede er sket som led i en dækning af ecstasy-handlen på diskoteker i en lang række danske byer, og at de to journalister ikke er i tvivl om, at klageren er identisk med den ecstasy-forhandler, de har omtalt. På denne baggrund afviser indklagede at have bragt faktisk forkerte oplysninger, som berettiger klageren til at få bragt et genmæle. De to journalister er om fornødent rede til at afgive mundtlig forklaring til Pressenævnet.

    Ved skrivelse af 11. september 2000 har Pressenævnet opfordret klageren til at formulere et genmæle, hvilket klageren imidlertid ikke har gjort.

    I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Axel Kierkegaard, Kaare R. Skou, Finn Rowold og Ole Askvig.

Pressenævnet udtaler:

    Pressenævnet bemærker indledningsvis, at klageren ikke har nedlagt påstand om overtrædelse af god presseskik, men alene om et genmæle.

    Ved at bringe klagerens billede i forbindelse med overskrifterne "Dødens Købmænd", "Piller for plovmand" og "Pusher meldte sig selv" har bladet bibragt læserne indtryk af, at klageren er pusher, og at han en bestemt aften på et diskotek i Aalborg har solgt ecstasy-piller til gæsterne. Da omtalen bygger på to journalisters observationer af klagerens adfærd, og da klageren ikke nærmere har tilbagevist observationerne, finder Pressenævnet ikke, at klageren har sandsynliggjort, at bladet har bragt faktisk forkerte oplysninger om ham, hvorfor klageren ikke har krav på at få bragt et genmæle.

    Afsagt den 1. november 2000.