Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 2. maj 2000

Betænkning

over

Forslag til lov om oprettelse af Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier

 

Udvalget har behandlet lovforslaget på to møder og har herunder stillet spørgsmål til udenrigsministeren, som denne har besvaret skriftligt.

Udvalget er tilfreds med oprettelsen af Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier. Udvalget lægger vægt på at fremme studier af de processer, som fører til folkedrab på såvel etniske, nationale, religiøse som politiske grupper.

Herefter indstiller udvalget forslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal (Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget) ønsker endvidere at tilføje, at man finder, at loven ved en kommende revision bør ændres, således at direktøren for centret udpeges af bestyrelsen.

Et andet mindretal (Dansk Folkepartis medlem af udvalget) ønsker at tilføje, at man finder det rigtigt og nødvendigt, at det undersøges, hvad der fremkalder grufulde begivenheder i verdenshistorien; eksempelvis under Anden Verdenskrig, ved Stalins folkemord i Sovjet, folkedrabene i Rwanda og de etniske udrensninger i forbindelse med krigene i det tidligere Jugoslavien, så vi for eftertiden kan sikre os imod, at den slags opstår igen.

Holocaust- og folkedrabscentret bør også ligesom uafhængige forskere bør have adgang til det efter Dansk Folkepartis opfattelse undersøge, hvad der skete med jøder og andre truede mindretal i Danmark under besættelsestiden, samt hvad Danmark efter Anden Verdenskrig gjorde for at retsforfølge krigsforbrydere, der arbejdede på dansk grund.

Helen Beim (S) Jeppe Kofod (S) Henning Gjellerod (S) Else Marie Mortensen (S) Hans-Pavia Rosing (S) Kaj Stillinger (SF) Ebbe Kalnæs (CD) Inger Marie Bruun-Vierø (RV) fmd. Margrete Auken (SF) Jens Hald Madsen (V) Hans Christian Schmidt (V) Hanne Severinsen (V) Jann Sjursen (KRF) Per Stig Møller (KF) Henriette Kjær (KF) Pia Kjærsgaard (DF) nfmd. Kirsten Jacobsen (FRI)

Enhedslisten havde ikke medlemmer i udvalget.