Den fulde tekst

Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 6. december 2000

Tillægsbetænkning

over

Forslag til lov om ændring af personskatteloven og ligningsloven

(Uændret personfradrag i 2001 for personer over 18 år m.v.)

[af skatteministeren (Ole Stavad)]

 

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 11. oktober 2000 og var til 1. behandling den 31. oktober 2000. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalg. Udvalget afgav betænkning den 30. november 2000. Lovforslaget blev 2. behandlet den 5. december 2000, hvorefter det blev henvist til fornyet behandling i Skatteudvalget.

Møder

Udvalget har, efter at lovforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i et møde.

2. Indstillinger

Et flertal i udvalget (V, KF, DF, CD, KRF og FRI) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Et mindretal i udvalget (S, SF, RV og EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse i den affattelse, hvori det foreligger efter 2. behandling.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tillægsbetænkningen. Der gøres opmærksom på, at et flertal eller mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved afstemningen i Folketingssalen.

Jens Peter Vernersen (S) nfmd. Thomas Adelskov (S) Anna-Marie Hansen (S) Erik Mortensen (S) Hugo Sørensen (S) Aage Frandsen (SF) Sonja Albrink (CD) Anders Samuelsen (RV) Frank Aaen (EL) Kristian Jensen (V) Mariann Fischer Boel (V) fmd. Svend Aage Jensby (V) Flemming Kofod-Svendsen (KRF) Flemming Hansen (KF) Brian Mikkelsen (KF) Kristian Thulesen Dahl (DF) Kim Behnke (FRI)

 

 

Folketingets sammensætning

Socialdemokratiet (S)

64

*

Det Radikale Venstre (RV)

7

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

43

*

Enhedslisten (EL)

5

 

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

**

Kristeligt Folkeparti (KRF)

4

 

Socialistisk Folkeparti (SF)

13

 

Frihed 2000 (FRI)

4

 

Dansk Folkeparti (DF)

10

 

Valgt på Færøerne (FÆR)

1

 

Centrum-Demokraterne (CD)

8

 

Uden for Partierne (UP)

4

 

*

Heraf 1 medlem valgt i Grønland

**

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne