Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 14. december 2000

Betænkning

over

Forslag til lov om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse

[af indenrigsministeren (Karen Jespersen)]

 

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 11. oktober 2000 og var til 1. behandling den 31. oktober 2000. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Kommunaludvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 6 spørgsmål til indenrigsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Enhedslisten, Kristeligt Folkeparti og Demokratisk Folkeparti var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

 

 

Klaus Hækkerup (S) nfmd. Erling Christensen (S) Holger Graversen (S) Karen J. Klint (S) Lars Kramer Mikkelsen (S) Anni Svanholt (SF) Ebbe Kalnæs (CD) Inger Marie Bruun-Vierø (RV) Kaj Stillinger (SF) Else Winther Andersen (V) Inge Dahl-Sørensen (V) Harald Kjøller (V) Jens Vibjerg (V) Knud Erik Kirkegaard (KF) fmd. Henning Grove (KF) Poul Nødgaard (DF) Thorkild B. Fransgaard (FRI)

 

 

Folketingets sammensætning

Socialdemokratiet (S)

64

*

Enhedslisten (EL)

5

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

43

*

Kristeligt Folkeparti (KRF)

4

 

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

**

Frihed 2000 (FRI)

4

 

Socialistisk Folkeparti (SF)

13

 

Valgt på Færøerne (FÆR)

1

 

Dansk Folkeparti (DF)

10

 

Demokratisk Folkeparti (DMF)

1

 

Centrum-Demokraterne (CD)

8

 

Uden for partierne (UP)

3

 

Det Radikale Venstre (RV)

7

       

*

Heraf 1 medlem valgt i Grønland

**

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 48

Bilagsnr.

Titel

1

Høringssvar og høringsnotat

2

Meddelelse om udkast til tidsplan vedrørende udvalgets arbejde med lovforslaget

3

Tidsplan for udvalgets arbejde med lovforslaget

4

Spm. 1 om kommuners ønske om etablering af samarbejde om restanceinddrivelse, til indenrigsministeren

Spm. 2 om kommuners samarbejde vil give en mere effektiv restanceinddrivelse, til indenrigsministeren

Spm. 3 om tiltag de seneste 8 år til forbedring af restanceinddrivelsen i kommunerne, til indenrigsministeren

Spm. 4 om opgørelse over udviklingen i restancer i kommunerne for perioden 1992-1999, til indenrigsministeren

5

Svar på spm. 1 om kommuners ønske om etablering af samarbejde om restanceinddrivelse, fra indenrigsministeren

Svar på spm. 2 om kommuners samarbejde vil give en mere effektiv restanceinddrivelse, fra indenrigsministeren

Foreløbigt svar på spm. 3 om tiltag de seneste 8 år af restanceinddrivelsen i kommunerne, fra indenrigsministeren

Svar på spm. 4 om opgørelse over udviklingen i restancer i kommunerne for perioden 1992-1999, fra indenrigsministeren

6

Spm. 5 om, hvilken myndighed der er klageinstans i forslagets § 5, stk. 2, til indenrigsministeren

Spm. 6 om ministeren er indstillet på at stille ændringsforslag til § 5, stk. 2, til indenrigsministeren

7

Meddelelse vedrørende udsættelse af datoen for betænkningsafgivelse

8

Svar på spm. 3 om tiltag de seneste 8 år til forbedring af restanceinddrivelsen i kommunerne, fra indenrigsministeren

Svar på spm. 5 om, hvilken myndighed der er klageinstans i forslagets § 5, stk. 2, fra indenrigsministeren

Svar på spm. 6 om ministeren er indstillet på at stille ændringsforslag til § 5, stk. 2, fra indenrigsministeren