Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 2. (sidste) behandling den 17. maj 2001

Folketingsbeslutning

om tiltrædelse af aftale om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side

 

Folketinget meddeler sit samtykke til, at regeringen på Danmarks vegne tiltræder den i Pretoria den 11. oktober 1999 undertegnede aftale om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side.


Bilag

Den aftale, som er omtalt i folketingsbeslutningen, er optrykt som bilag til det fremsatte forslag.