Sagsforløb 2000/1 BF 98
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 16. maj 2001

Betænkning

over

Forslag til folketingsbeslutning om ændrede regler om flerfoldsgraviditet og fosterreduktion

[af Tove Videbæk (KRF), Ester Larsen (V), Henriette Kjær (KF), Margrete Auken (SF), Birthe Skaarup (DF), Frank Dahlgaard (UP) og Ole Donner (UP)]

 

1. Udvalgsarbejdet

Beslutningsforslaget blev fremsat den 23. januar 2001 og var til 1. behandling den 29. marts 2001. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Sundhedsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 2 møder.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 4 spørgsmål til sundhedsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger

Et flertal i udvalget (V, KF, SF, DF og KRF) indstiller beslutningsforslaget til vedtagelse uændret.

Det Konservative Folkepartis og Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget oplyser, at folketingsgruppen stemmer individuelt.

Et mindretal i udvalget (S, CD, RV og EL) indstiller beslutningsforslaget til forkastelse.

Demokratisk Folkeparti var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. Der gøres opmærksom på, at et flertal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved afstemningen i Folketingssalen.

 

 

 

Lone Møller (S) nfmd. Hanne Andersen (S) Dorte Bennedsen (S) Anne-Marie Meldgaard (S) Sandy Brinck (S) Anni Svanholt (SF) Yvonne Herløv Andersen (CD) fmd. Inger Marie Bruun-Vierø (RV) Frank Aaen (EL) Jørgen Winther (V) Ester Larsen (V) Preben Rudiengaard (V) Gyda Kongsted (V) Henriette Kjær (KF) Pia Christmas-Møller (KF) Birthe Skaarup (DF) Tove Videbæk (KRF)

Demokratisk Folkeparti havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

Socialdemokratiet (S)

64

*

Det Radikale Venstre (RV)

7

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

43

*

Enhedslisten (EL)

5

Det Konservative Folkeparti (KF)

17

**

Kristeligt Folkeparti (KRF)

4

Socialistisk Folkeparti (SF)

13

 

Demokratisk Folkeparti (DMF)

1

Dansk Folkeparti (DF)

10

 

Valgt på Færøerne (FÆR)

1

Centrum-Demokraterne (CD)

8

 

Uden for partierne (UP)

6

*

Heraf 1 medlem valgt i Grønland

**

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 

 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende B 98

Bilagsnr.

Titel

1

Spm. 1 om fosterreduktion, til sundhedsministeren

Spm. 2 om flerfoldsgraviditeter, til sundhedsministeren

Spm. 3 om befrugtning, til sundhedsministeren

Spm. 4 om risici vedrørende fosterreduktion, til sundhedsministeren

2

Svar på spm. 1 om fosterreduktion, fra sundhedsministeren

Svar på spm. 2 om flerfoldsgraviditeter, fra sundhedsministeren

Svar på spm. 3 om befrugtning, fra sundhedsministeren

Svar på spm. 4 om risici vedrørende fosterreduktion, fra sundhedsministeren

3

1. udkast til betænkning