Den fulde tekst

Fremsat den 11. december 2001 af Line Barfod (EL) og Pernille Rosenkrantz-Theil (EL)

Forslag til folketingsbeslutning

om selvvisitering til plejehjem eller plejebolig

 

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af denne samling at fremsætte lovforslag, der sikrer ældre og handicappede ret til selv at visitere sig til plejehjemsplads/plejebolig. Lovforslaget skal sikre, at den enkelte selv kan vælge, hvor i landet den ældre eller handicappede vil bo, og at par får ret til at bo sammen.

 

Bemærkninger til forslaget

Det er forslagsstillernes opfattelse, at hvis man pga. nedsat funktionsevne har behov for en særlig plejebolig, skal man have ret til at blive skrevet op til en sådan uden en formel kommunal visitation. Hvis en ældre eller handicappet definerer et behov og ønske om en plejebolig, er der helt sikkert en god grund hertil. At flytte fra de vante omgivelser, naboer, venner og minder, er ikke noget man ønsker, medmindre der er et reelt behov. Retten til selvvisitation vil give et reelt billede af behovet for særlige ældre- eller handicapegnede boliger, og det vil også forebygge, at f.eks. par tvinges til at leve adskilt, i tilfælde af at kun den ene part har en funktionsevnenedsættelse. I realiteten vil selvvisitering i nogle tilfælde virke forebyggende, således at man ikke får forøget behovet for bistand, fordi man får lov til at bevare netværk og menneskelige relationer.

Den ældre eller handicappede skal frit kunne vælge, hvor i landet man ønsker at bo, således at man f.eks. kan bo i nærheden af familie. Hvis et par ønsker, at begge skal bo sammen i en plejebolig, skal de have ret til det. Det er ydmygende at tvinge par, der måske har boet sammen i 60 år, til at flytte fra hinanden, når den ene får behov for en plejebolig.

Skriftlig fremsættelse

Line Barfod (EL):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om selvvisitering til plejehjem eller plejebolig.

(Beslutningsforslag nr. B 15).

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.