Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for adoptionsforberedende kurser
for 2001

 

I medfør af § 40, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 198 af 22. marts 2000 om godkendelse som adoptant, fastsættes:

§ 1. For deltagelse i et adoptionsforberedende kursus betales pr. 1. januar 2001 kr. 1.500.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2001.

Justitsministeriet, den 15. december 2000

Frank Jensen

/Hanne Baumann