Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 2. (sidste) behandling den 16. maj 2002

Folketingsbeslutning

om ratifikation af Kyotoprotokollen til De Forenede
Nationers rammekonvention om klimaændringer

 

Folketinget meddeler sit samtykke til, at Danmark ratificerer Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), vedtaget i december 1997 i Kyoto, Japan, på den tredje partskonference (COP3) under FN s rammekonvention om klimaændringer og underskrevet af Danmark i New York den 29. april 1998.


Bilag

Den protokol, som er omtalt i folketingsbeslutningen, er optrykt som bilag til det fremsatte forslag.