Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 26. maj 2003 uden for betænkningen

Ændringsforslag

til 2. behandling af

  Forslag til lov om ændring af lov om visse betalingsmidler

(Mulighed for at opkræve gebyr i den fysiske handel, når der betales med betalingskort)

[af økonomi‑ og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)]

Af   Ole Sohn (SF):

Til § 3

  11) Som stk. 4 indsættes:

»Stk. 4. Forslag til revision af loven fremsættes for Folketinget, hvis dankortets markedsandel falder til under 90 pct.«

[Revisionsbestemmelse]

Bemærkninger

Til nr. 11

For at sikre, at der sker en fortsat vedligeholdelse og udbygning af dankortet, foreslås indføjet en revisionsbestemmelse.