Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 26. maj 2003 uden for betænkningen

Ændringsforslag

til 2. behandling af

  Forslag til lov om ændring af lov om visse betalingsmidler

(Mulighed for at opkræve gebyr i den fysiske handel, når der betales med betalingskort)

[af økonomi‑ og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)]

Af   økonomi- og erhvervsministeren:

Til § 1

  9) I den under nr. 3 foreslåede affattelse af § 14, stk. 7, indsættes før 1. pkt. som nyt punktum:

»Betalingsmodtager må ikke opkræve højere gebyr hos bruger for afviklingen af betalingstransaktioner med et betalingsmiddel end for afviklingen af betalingstransaktioner med andre betalingsmidler.«

[Ligebehandling af egne og andre betalingskort]

Til § 2

  10) I den under nr. 2 foreslåede affattelse af § 14, stk. 5, indsættes før 1. pkt. som nyt punktum:

»Betalingsmodtager må ikke opkræve højere gebyr hos bruger for afviklingen af betalingstransaktioner med et betalingsmiddel end for afviklingen af betalingstransaktioner med andre betalingsmidler.«

[Ligebehandling af egne og andre betalingskort]

Bemærkninger

Til nr. 9 og 10

Formålet med lovforslaget er at fremtidssikre og bevare dankortet. Ændringsforslagene stilles for at sikre dette formål bedst muligt og skabe lige konkurrencevilkår mellem dankortet og andre, lignende betalingskort.

Hvis betalingsmodtager vælger at tage gebyr hos bruger for brug af et betalingskort – f.eks. betalingsmodtagers eget kort – må betalingsmodtager højst tage det samme gebyr hos bruger for andre betalingskort. Det vil sige, at hvis betalingsmodtager opkræver et gebyr på f.eks. 10 øre hos bruger for brug af betalingsmodtagers eget kort, må betalingsmodtager højst opkræve et gebyr på 10 øre hos bruger for brug af andre betalingskort som f.eks. dankortet, selv om betalingsmodtager opkræves et højere gebyr på dankortet fra indløser.

Der er i punkt 3 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget en forventning om, at økonomi- og erhvervsministeren i henhold til lovens § 1, stk. 7, vil dispensere for § 14, for så vidt angår dansk udstedte internationale kredit- og debetkort. Dette betyder, at dansk udstedte internationale debet- og kreditkort ikke vil være omfattet af den foreslåede § 14, stk. 7. Hvad angår de udenlandsk udstedte betalingskort, der anvendes i Danmark, har de allerede en dispensation fra betalingsmiddelloven, så disse kort vil heller ikke være omfattet af den foreslåede bestemmelse. I øvrigt henvises til punkt 3 i de almindelige bemærkninger.

Den præcise afgrænsning af, hvilke kort der er omfattet af den foreslåede § 14, stk. 7, vil fremgå af en bekendtgørelse.