Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 17. marts 2004

Betænkning

over

  Forslag til lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter og lov om dyreforsøg

(Markedsføringsforbud for kosmetiske midler, der er testet med dyreforsøg, forbud mod udførelse af dyreforsøg med færdige kosmetiske midler samt offentliggørelse af visse oplysninger om kosmetiske midler m.v.)

[af miljøministeren (Hans Christian Schmidt)]

 

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 18. december 2003 og var til 1. behandling den 22. januar 2004. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Miljø- og Planlægningsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 5 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og miljøministeren sendte den 24. oktober 2003 dette udkast til udvalget, jf. alm. del – bilag 106. Den 19. december 2003 sendte miljøministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget. Den 20. januar 2004 sendte ministeren supplerende høringssvar til udvalget.

2. Indstillinger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.


  Søren Gade (V)   Helga Moos (V)   Eyvind Vesselbo (V)  fmd.   Jens Vibjerg (V)   Jørn Dohrmann (DF)   Freddie H. Madsen (DF)   Helle Sjelle (KF)   Lars Barfoed (KF)   Mogens Nørgård Pedersen (KD)  nfmd.   Inger Bierbaum (S)   Helge Mortensen (S)   Bjørn Westh (S)   Jacob Buksti (S)   Torben Hansen (S)   Jørn Jespersen (SF)   Elsebeth Gerner Nielsen (RV)   Keld Albrechtsen (EL)

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.

 

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

55

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristendemokraterne (KD)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

  9

 

Uden for folketingsgrupperne (UFG)

2

 

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 120

Bilagsnr.

Titel

1

Høringssvar og høringsnotat, fra miljøministeren

2

Supplerende høringssvar, fra miljøministeren

3

Meddelelse om lukning for spørgsmål

4

1. udkast til betænkning