Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i
kommuner og amtskommuner

 

I medfør af § 17, stk. 3, i lov nr. 194 af 24. maj 1972 om fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og amtskommuner som senest ændret ved § 1 i lov nr. 371 af 6. juni 2002, fastsættes:

§ 1. Landets inddeling i kommuner og amtskommuner ændres som angivet i bilaget til bekendtgørelsen.

Stk. 2. I tilfælde, hvor en ny kommune etableres ved sammenlægning af hidtidige kommuner, er det angivet, hvilke hidtidige kommuner der indgår i sammenlægningen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 11. marts 2003

Lars Løkke Rasmussen

/Christian Schønau


Bilag

Fortegnelse over ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner

Ændringer pr. 1. januar 2003

Københavns Amtskommune

1. Fra Ledøje-Smørum Kommune til Ballerup Kommune overføres 3.032 m 2 fra matr.nr. 11 af, Smørumnedre By, Smørum.

Roskilde Amtskommune

2. Fra Gundsø Kommune til Roskilde Kommune overføres 15.313 m 2 fra Ll. Valby By, Ågerup, som følge af regulering af offentlig vej.

Storstrøms Amtskommune

3. Fra Højreby Kommune til Rudbjerg Kommune overføres 374 m 2 fra matr.nr. 4 c, Gurreby By, Gurreby og 5 m 2 fra matr.nr. 4 b, Volshave By, Gurreby.

4. Fra Rudbjerg Kommune til Højreby Kommune overføres 90 m 2 fra matr.nr. 4 a, Ore By, Arninge og 316 m 2 fra matr.nr. 23, Ore By, Arninge.

Bornholms Kommune

5. Den hidtidige Bornholms Amtskommune indgår i den nye Bornholms Kommune.

6. Den hidtidige Allinge-Gudhjem Kommune indgår i den nye Bornholms Kommune.

7. Den hidtidige Hasle Kommune indgår i den nye Bornholms Kommune.

8. Den hidtidige Nexø Kommune indgår i den nye Bornholms Kommune.

9. Den hidtidige Rønne Kommune indgår i den nye Bornholms Kommune.

10. Den hidtidige Aakirkeby Kommune indgår i den nye Bornholms Kommune.

Fyns Amtskommune

11. Fra Glamsbjerg Kommune til Haarby Kommune overføres matr.nr. 3 i, Højrup By, Køng.

12. Fra Søndersø Kommune til Vissenbjerg Kommune overføres matr.nr. 2 b, Gl. Havsted, Vigerslev.

13. Fra Tommerup Kommune til Odense Kommune overføres matr.nr. 10 a, Stærmose, Brylle.

Vejle Amtskommune

14. Fra Børkop Kommune til Vejle Kommune overføres 2.113 m 2 fra matr.nr. 19 f, Velling By, Smidstrup.

15. Fra Horsens Kommune til Juelsminde Kommune overføres matr.nr. 3 m, Ustrup By, Uth.

16. Fra Vejle Kommune til Børkop Kommune overføres 423 m 2 fra matr.nr. 2 l, Horsted By, Højen.

Ringkøbing Amtskommune

17. Fra Egvad Kommune til Skjern Kommune overføres 78.245 m 2 fra Lønborggård Hgd., Lønborg, i forbindelse med Naturgenopretningsprojektet Skjern Å.

18. Fra Holstebro Kommune til Aulum-Haderup Kommune overføres matr.nr. 32 b, Tviskloster Hgd., Tvis.

19. Fra Lemvig Kommune til Ulfborg-Vemb Kommune overføres 3.086 m 2 fra matr.nr. 13 r, Møborg Ejerlav, Møborg.

20. Fra Skjern Kommune til Egvad Kommune overrføres 11.884 m 2 fra Østermærsken, Stavning, i forbindelse med Naturgenopretningsprojektet Skjern Å.

21. Fra Struer Kommune til Ulfborg-Vemb Kommune overføres 1.083 m 2 fra matr.nr. 21 c, Lindtorp Hgd., Asp.

22. Fra Ulfborg-Vemb Kommune til Lemvig Kommune overføres 21.831 m 2 fra Bur By, Bur, som følge af regulering af Damhus Å.

Århus Amtskommune

23. Fra Langå Kommune til Hadsten Kommune overføres 208 m 2 fra Essendrup By, Laurbjerg, som følge af regulering af offentlig vej.

Viborg Amtskommune

24. Fra Bjerringbro Kommune til Viborg Kommune overføres 1.628 m 2 fra Skaun, Vindum, som følge af ekspropriation af areal til offentlig vej.

25. Fra Hvorslev Kommune til Bjerringbro Kommune overføres 55 m 2 fra matr.nr. 6 a, Borre By, Vejerslev.

26. Fra Viborg Kommune til Bjerringbro Kommune overføres 5.671 m 2 fra Sdr. Rind By, Sdr. Rind, som følge af ekspropriation af areal til offentlig vej.