Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Boligudvalget den 23. marts 2004

Betænkning

over

  Forslag til lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen

(Udskillelse af sektorforskningsaktiviteterne)

[af miljøministeren (Hans Christian Schmidt)]

 

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 8. oktober 2003 og var til 1. behandling den 22. oktober 2003. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Boligudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 11 møder.

Sammenhæng med andre lovforslag

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med forslag til lov om sektorforskningsinstitutioner (lovforslag nr. L 19), der har været behandlet i Udvalget for Videnskab og Teknologi.

Høring

Lovforslaget har ikke været sendt i høring. Udvalget har stillet spørgsmål herom til miljøministeren, og der henvises til dennes svar herpå, jf. L 14 – bilag 2 og 5.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 4 spørgsmål til miljøministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.


 

  Søren Gade (V)   Rikke Hvilshøj (V)   Ulrik Kragh (V)  nfmd.   Gudrun Laub (V)   Freddie H. Madsen (DF)   Anita Knakkergaard (DF)   Carina Christensen (KF)   Helle Sjelle (KF)   Tove Videbæk (KD)   Jørn Pedersen (S)   Jytte Andersen (S)   Lars Kramer Mikkelsen (S)   Lissa Mathiasen (S)   René Skau Björnsson (S)  fmd.   Morten Homann (SF)   Niels Helveg Petersen (RV)   Keld Albrechtsen (EL)

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.

 

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

55

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristendemokraterne (KD)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

  9

 

Uden for folketingsgrupperne (UFG)

2

 

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 14

Bilagsnr.

Titel

1

Spm. 1 om begrundelse for, hvorfor lovforslaget ikke har været sendt i høring, til miljøministeren

2

Svar på spm. 1 om begrundelse for, hvorfor lovforslaget ikke har været sendt i høring, fra miljøministeren

3

Spm. 2 om oversendelse af notat til udvalget om parternes kommentarer til det endelige indhold af lovforslaget, til miljøministeren

4

Meddelelse om tidsplan for forslagets behandling

5

Svar på spm. 2 om oversendelse af notat til udvalget om parternes kommentarer til det endelige indhold af lovforslaget, fra miljøministeren

6

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

7

Spm. 3 om, hvorledes en fusionering kan ske uden lovgrundlag for Skov & Landskab og Fødevareøkonomisk Institut, til miljøministeren, kopi til videnskabsministeren

Spm. 4 om udskillelse af den geodætiske sektorforskning fra Kort- og Matrikelstyrelsen, til miljøministeren, kopi til videnskabsministeren

8

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

9

Svar på spm. 3 om, hvorledes en fusionering kan ske uden lovgrundlag for Skov & Landskab og Fødevareøkonomisk Institut, fra miljøministeren

Svar på spm. 4 om udskillelse af den geodætiske sektorforskning fra Kort- og Matrikelstyrelsen, fra miljøministeren

10

Justering af tidsplan for forslagets behandling

11

Udkast til revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

12

Fastsat revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

13

Fastsat revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

14

1. udkast til betænkning

15

Meddelelse om tidspunkt for betænkningsafgivelse