Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april 2004

Forslag

til

Lov om anlæg af motorvej mellem Bording og Funder
(rute 15)

 

§ 1. Trafikministeren bemyndiges til

1)   at anlægge en hovedlandevej som motorvej i forlængelse af Herning-Bording-motorvejen til Funder med de fornødne tilslutninger til det eksisterende vejnet og

2)   at nedlægge den nuværende hovedlandevej 404, Ringkøbing-Silkeborg, som hovedlandevej mellem Bording og Funder.

§ 2. Trafikministeren kan på begæring af ejeren forlods erhverve en ejendom, der berøres særlig indgribende af planerne om en motorvej mellem Bording og Låsby, når ejeren af særlige, personlige grunde ønsker at afstå ejendommen før det tidspunkt, hvor der kan foretages ekspropriation.

Stk. 2. Overtagelsessummen fastsættes af de ekspropriations- og taksationsmyndigheder, der er nævnt i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

§ 3. Loven træder i kraft den 1. juli 2004.