Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 13. maj 2004

Betænkning

over

Forslag til folketingsbeslutning om bedre vejafmærkning og andre
foranstaltninger med henblik på at fremme cyklisters fremkommelighed

[af Margrete Auken (SF), Aage Frandsen (SF), Lene Garsdal (SF) og Villy Søvndal (SF)]

 

1. Udvalgsarbejdet

Beslutningsforslaget blev fremsat den 3. december 2003 og var til 1. behandling den 26. marts 2004. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Trafikudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 3 møder.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 5 spørgsmål til trafikministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger

Et flertal i udvalget (V, DF og KF) indstiller beslutningsforslaget til forkastelse.

Et mindretal i udvalget (S og RV) vil ved 2. behandling stemme hverken for eller imod beslutningsforslaget.

Et andet mindretal i udvalget (SF og EL) indstiller beslutningsforslaget til vedtagelse uændret .

Kristendemokraterne, Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.


 

  Sven Buhrkall (V)   Svend Heiselberg (V)   Peter Christensen (V)   Flemming Damgaard Larsen (V)   Karsten Nonbo (V)   Poul Fischer (DF)   Peter Skaarup (DF)  nfmd.   Kaj Ikast (KF)  fmd.   Helge Adam Møller (KF)   Helge Mortensen (S)   Jytte Wittrock (S)   Klaus Hækkerup (S)   Peder Sass (S)   Poul Andersen (S)   Margrete Auken (SF)   Martin Lidegaard (RV)   Keld Albrechtsen (EL)

Kristendemokraterne, Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.

 

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

55

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristendemokraterne (KD)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

  9

 

Uden for folketingsgrupperne (UFG)

2

 

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende B 87

Bilagsnr.

Titel

1

Kopi fra Retsudvalget, jf. B 87 – bilag 1, om henvendelse af 15/3-04 fra Rud Grandt, Faaborg

2

Kopi fra Retsudvalget, jf. B 86 – bilag 3, om henvendelse af 17/3-04 fra Jes Cramer-Petersen, Frederiksberg

3

Tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget

4

Invitation om deltagelse ved modtagelse af deputationer i Retsudvalget

5

Kopi fra Retsudvalget, jf. B 86 – bilag 6, om uddybende redegørelse for arbejdet vedrørende cyklistspejl, til justitsministeren

Kopi fra Retsudvalget, jf. B 86 – bilag 6, om ændring af færdselsloven således, at det bliver lovligt at cykle ud over fortov og på gangsti, til justitsministeren

Kopi fra Retsudvalget, jf. B 86 – bilag 6, om, hvilke drøftelser der har været i Færdselssikkerhedskommissionen om de i forslaget indeholdte emner, til justitsministeren

6

Spm. 1 om, hvilke drøftelser der har været i Færdselssikkerhedskommissionen om de i forslaget indeholdte emner, til trafikministeren

7

Spm. 2 om en nærmere redegørelse for forsøg fra 1960’erne og 70’erne med gader forbeholdt kollektiv trafik og cykler, til trafikministeren

Spm. 3 om de erfaringer fra Belgien og Holland, der præmierer virksomheder, hvis medarbejdere cykler til og fra arbejde, til trafikministeren

Spm. 4, om ministeren vil undersøge mulighederne for, at man i Danmark kan indføre en præmiering af virksomheder, hvis medarbejdere cykler til og fra arbejde, til trafikministeren

8

Kopi fra Retsudvalget, jf. B 86 – bilag 10, om de forbedringer og initiativer for cyklister, som er foretaget i Odense, til justitsministeren

9

Kopi fra Retsudvalget, jf. B 86 – bilag 11, om henvendelse af 7/4-04 fra Mogens Lønnqvist, Ballerup

10

Kopi fra Retsudvalget, jf. B 86 – bilag 12, om kommentar til henvendelse af 7/4-04 fra Mogens Lønnqvist, til justitsministeren

11

Spm. 5, om det har været overvejet mere systematisk at lade cyklister og fodgængere passere for grønt før bilisterne, hvad det vil koste at realisere sådan et forslag samt hvad effekten skønnes at være, til trafikministeren

12

Tidsplan over udvalgets behandling af beslutningsforslaget

13

1. udkast til betænkning

14

Svar på spm. 1 om, hvilke drøftelser der har været i Færdselssikkerhedskommissionen om de i forslaget indeholdte emner, fra trafikministeren

15

Svar på spm. 2 om en nærmere redegørelse for forsøg fra 1960’erne og 70’erne med gader forbeholdt kollektiv trafik og cykler, fra trafikministeren

Svar på spm. 3 om de erfaringer fra Belgien og Holland, der præmierer virksomheder, hvis medarbejdere cykler til og fra arbejde, fra trafikministeren

Svar på spm. 4, om ministeren vil undersøge mulighederne for, at man i Danmark kan indføre en præmiering af virksomheder, hvis medarbejdere cykler til og fra arbejde, fra trafikministeren

16

Svar på spm. 5, om det har været overvejet mere systematisk at lade cyklister og fodgængere passere for grønt før bilisterne, hvad det vil koste at realisere sådan et forslag samt hvad effekten skønnes at være, fra trafikministeren

17

Kopi fra Retsudvalget, jf. B 86 – bilag 17, om ministeren vil redegøre for de forbedringer og initiativer for cyklister, som er foretaget i Odense, fra justitsministeren