Sagsforløb 2003/1 BF 109
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 19. maj 2004

Betænkning

over

  Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en udviklingskommission

[af Jann Sjursen (KD) m.fl.]

 

1. Udvalgsarbejdet

Beslutningsforslaget blev fremsat den 20. januar 2004 og var til 1. behandling den 13. april 2004. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Udenrigsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 3 møder.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 4 spørgsmål til udenrigsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (S, SF, RV, EL og KD) indstiller beslutningsforslaget til vedtagelse uændret .

Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres, Enhedslistens og Kristendemokraternes medlemmer af udvalget udtaler, at der gennem de seneste år er sket mange ændringer i såvel udviklingsbistandens størrelse som dens indhold og formål. Nogle af ændringerne kan tilskrives regeringens prioriteringer og visioner, men mange af disse skal snarere ses som udtryk for skift i både nationale og internationale politiske forhold. SF, RV, EL og KD ser derfor nedsættelse af en udviklingskommission som én mulighed for grundigt at analysere og diskutere de længere perspektiver for dansk udviklingsbistand og for dansk indsats i bekæmpelse af fattigdom.

I beslutningsforslaget udfoldes i særdeleshed det nationale perspektiv og således forskellige indsatsområder for dansk udviklingsbistand, som det vil være relevant for kommissionen at belyse. SF, RV, EL og KD noterer sig dog, at beslutningsforslaget rummer muligheden for en tilsvarende vægtning af et mere internationalt perspektiv. Således vil kommissionens arbejde også kunne omhandle forhold omkring globaliseringen og det ansvar, det medfører for Danmark i forhold til indsatsområder som f.eks. handel, konflikter og miljø.

Endelig bemærker partierne, at tidsfristen for gennemførelse af et eventuelt kommissionsarbejde kan være betydelig kortere end anført i beslutningsforslaget.

Et mindretal i udvalget (V, DF og KF) indstiller beslutningsforslaget til forkastelse .

Tjóðveldisflokkurin, Siumut og Inuit Ataqatigiit var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. Der gøres opmærksom på, at et flertal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved afstemning i Folketingssalen.

  Pia Larsen (V)   Henrik Vestergaard (V)   Troels Lund Poulsen (V)   Hanne Severinsen (V)   Peter Skaarup (DF)   Pia Kjærsgaard (DF)   Gitte Seeberg (KF)  nfmd.   Pia Christmas‑Møller (KF)   Jann Sjursen (KD) fmd. Carsten Bo Jensen (S)   Jan Petersen (S)   Jeppe Kofod (S)   Mogens Lykketoft (S)   Nicolai Wammen (S)   Margrete Auken (SF)   Morten Helveg Petersen (RV)   Keld Albrechtsen (EL)

Tjóðveldisflokkurin, Siumut og Inuit Ataqatigiit havde ikke medlemmer i udvalget.

 

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

55

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristendemokraterne (KD)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

  9

 

Uden for folketingsgrupperne (UFG)

2

 

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 


Bilag 1

Oversigt over bilag omdelt på B 109

Bilagsnr.

Titel

1

Spm. 1 om kommissionsarbejde i Norge og Sverige vedrørende udviklingsplaner, til udenrigsministeren

Spm. 2 om regeringens eventuelle planer om ændringer af ulandsbistanden, som ikke kan gennemføres under et kommissionsarbejde som beskrevet i beslutningsforslaget, til udenrigsministeren

Spm. 3 om tidsfristen for gennemførelsen af et kommissionsarbejde, til udenrigsministeren

2

Spm. 4 om inddragelse af Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) i et analysearbejde, til udenrigsministeren

3

Godkendt tidsplan

4

Svar på spm. 1 om kommissionsarbejde i Norge og Sverige vedrørende udviklingsplaner, fra udenrigsministeren

Svar på spm. 2 om regeringens eventuelle planer om ændringer af ulandsbistanden, som ikke kan gennemføres under et kommissionsarbejde som beskrevet i beslutningsforslaget, fra udenrigsministeren

Svar på spm. 3 om tidsfristen for gennemførelsen af et kommissionsarbejde, fra udenrigsministeren

Svar på spm. 4 om inddragelse af Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) i et analysearbejde, fra udenrigsministeren

5

1. udkast til betænkning