Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. december 2004

Forslag

til

Lov om ændring af lov om ændring af lov om retsforholdet
mellem arbejdsgivere og funktionærer

(Ophævelse af revisionsbestemmelsen)

 

§ 1

I lov nr. 340 af 2. juni 1999 om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. (Fuld løn til gravide funktionærer under sygdom, konkurrence- og kundeklausuler), som ændret ved lov nr. 132 af 20. marts 2002, foretages følgende ændring:

1. § 3 ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.