Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 13. juni 2005 uden for tillægsbetænkningen

Ændringsforslag

til 3. behandling af

Forslag til navnelov

[af familie‑ og forbrugerministeren (Lars Barfoed)]

 

Af familie- og forbrugerministeren:

Til § 2

2) I stk. 1, 1. pkt., ændres »1.000« til: »2.000«.

[Personantalsgrænsen hæves fra 1.000 til 2.000]

Til § 3

3) I stk. 1 ændres »1.000« til: »2.000«.

[Personantalsgrænsen hæves fra 1.000 til 2.000]

Bemærkninger

Til nr. 2 og 3

Med ændringsforslagene foreslås personantalsgrænsen i §§ 2 og 3 i navnelovsforslaget hævet fra 1.000 personer til 2.000 personer. Herefter vil efternavne, der bæres af mere end 2.000 personer frit kunne tages af enhver. Efternavne, der bæres af 2.000 personer eller færre, vil derimod være beskyttede og kun kunne tages efter de øvrige regler i lovforslagets kapitel 1.

Ændringsforslagene bevirker, at der ved lovens vedtagelse frigives ca. 160 efternavne i stedet for 315 efternavne med en grænse på 1.000 personer. Ændringerne indføres for yderligere at sikre en minimal krænkelsesrisiko over for bærere af navne, der frit kan tages af enhver. Bæres et navn af over 2.000 personer i Danmark, er navnet så almindeligt udbredt i Danmark, at bærere af navnet ikke med rette kan forvente at have nogen slægtsmæssig tilknytning til andre bærere af navnet. Hensynet til bærere af et sådant navn er derfor ikke så tungtvejende, at det bør afholde andre fra frit at kunne tage navnet.