Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 16. juni 2005 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning

Ændringsforslag

til 3. behandling af

Forslag til navnelov

[af familie‑ og forbrugerministeren (Lars Barfoed)]

 

Ændringsforslag

Af Martin Henriksen (DF):

Til § 5

4) Efter stk. 2 indsættes som nyt stykke:

»Stk. 01. En tidligere samlevers efternavn kan ikke gives videre til en ny samlever, medmindre den tidligere samlever har givet tilladelse.«

[Videregivelse af tidligere samlevers efternavn kræver tilladelse]

Bemærkninger

Til nr. 4

Dansk Folkeparti ønsker ikke, at muligheden for at videreføre et navn fra en tidligere samlever skal finde sted, medmindre den tidligere samlever har givet sit samtykke.