Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. december 2005

Forslag

til

Lov om nedlæggelse af visse gods- og havnebaner

 

§ 1. Transport- og energiministeren bemyndiges til at nedlægge godsbanen Vojens-Haderslev.

Stk. 2. Transport- og energiministeren bemyndiges til at nedlægge følgende havnebaner:

1) Holbæk havnebane.

2) Horsens havnebane.

3) Nykøbing Falster havnebane.

4) Odense havnebane.

5) Aalborg havnebane.

§ 2. Loven træder i kraft den 1. februar 2006.