Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme

 

I medfør af § 2 i lov nr. 1211 af 27. december 2003 om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme (Den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme) bestemmes, at loven træder i kraft den 1. juli 2004 og har virkning fra den 1. januar 2004.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 13. juni 2004

Lars Løkke Rasmussen

/Ib Kok Hansen