Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov
om ændring af lov om Det Centrale Personregister
(Gennemførelse af aftale af 21. juni 1999 mellem
Det Europæiske Fællesskab og dets medlemslande
på den ene side og Det Schweiziske Forbund
på den anden side vedrørende fri bevægelighed for
personer samt visse justeringer i adgangen til
registrering af oplysninger i CPR)

 

I medfør af § 2 i lov nr. 68 af 4. februar 2004 om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Gennemførelse af aftale af 21. juni 1999 mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemslande på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side vedrørende fri bevægelighed for personer samt visse justeringer i adgangen til registrering af oplysninger i CPR) fastsættes:

§ 1. § 1, nr. 5 og 6, træder i kraft den 15. december 2004.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 19. november 2004

Lars Løkke Rasmussen

/Carsten Grage