Dette søgeværktøj er primært udviklet til at understøtte Civilstyrelsens interne arbejdsgange i relation til regelværksforvaltning, produktion af regelstatistik og særlige undersøgelser. Funktionaliteten er høj, men anvendelse af søgeværktøjet kræver et indgående kendskab til den underliggende database, ligesom vurdering af søgeresultatet forudsætter betydelig indsigt i regelværket. Søgning foretages kun i regler. Der ydes begrænset support til brug af eXs.


?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
      
?
      
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?