Søgeresultat


Søgningen fandt 22 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften
Fodnote: 2001/18/EF 
LBK nr 9 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om miljø og genteknologi
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 646 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder og lov om miljø og genteknologi (Dyrkningsforbud, obligatorisk digital kommunikation m.v.)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 992 af 26/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1285 af 12/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter på EU-listen og om en national liste med handelsforbud m.v. over for invasive arter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 37 af 19/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer
(Udsætningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 34 af 19/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om grænseoverskridende overførsel af genetisk modificerede organismer (Cartagena-protokollen om biosikkerhed) og om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer
(Cartagenabekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 840 af 03/07/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljø og genteknologi
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 869 af 26/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljø og genteknologi
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 811 af 21/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljø og genteknologi
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 981 af 03/12/2002 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljø og genteknologi
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1270 af 16/12/2009 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljø og genteknologi
(Beredskabsplaner og aktindsigt i visse oplysninger)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1088 af 18/07/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 164 af 01/03/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1023 af 27/08/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1177 af 11/10/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1319 af 20/11/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om godkendelse af udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1051 af 23/10/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder
(§§ 9 og 10)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1360 af 15/12/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder
(Til kapitel 4)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1153 af 10/11/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om grænseoverskridende overførsler af genetisk modificerede organismer (Cartagena-protokollen om Biosikkerhed) og om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer
(Cartagena- og sporbarhed- og mærkningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 998 af 12/10/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om foderstoffer
(til § 10)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 831 af 03/10/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om godkendelse af udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 10004 af 01/01/2006 - Historisk
Vejledning om kosttilskud (opdateret 2006)
(Kosttilskudsvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet