Søgeresultat


Søgningen fandt 12 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften
Fodnote: 2002/6/EF 
BEK nr 1462 af 30/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1396 af 25/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 873 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 403 af 03/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om toldbehandling
Skatteministeriet
BEK nr 428 af 08/05/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1728 af 16/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 415 af 10/05/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner
(Modtagebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 414 af 08/05/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 361 af 22/03/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om toldbehandling
Skatteministeriet
BEK nr 656 af 19/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om toldbehandling
Skatteministeriet
BEK nr 992 af 19/10/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om toldbehandling
Skatteministeriet
BEK nr 1007 af 08/12/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om toldbehandling
(Toldbehandlingsbekendtgørelsen)

Skatteministeriet