Søgeresultat


Søgningen fandt 27 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften
Fodnote: 2009/136/EF 
LBK nr 248 af 16/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
Kulturministeriet
LBK nr 128 af 07/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 426 af 03/05/2017 - Gældende
Lov om markedsføring
(Markedsføringsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1567 af 15/12/2015 - Gældende
Lov om net- og informationssikkerhed
(Net- og informationssikkerhedsloven)

Forsvarsministeriet
BEK nr 1441 af 08/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder
Kulturministeriet
BEK nr 567 af 01/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab i net og tjenester
Forsvarsministeriet
BEK nr 462 af 23/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om persondatasikkerhed i forbindelse med udbud af offentlige elektroniske kommunikationstjenester
Erhvervsministeriet
BEK nr 482 af 20/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om forsyningspligtydelser
(Forsyningspligtbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 537 af 27/05/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg
Kulturministeriet
BEK nr 1148 af 09/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr
(Cookiebekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 715 af 23/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
(Udbudsbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 435 af 09/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om nummeroplysningsdatabaser
(Nummeroplysningsbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 393 af 02/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om digitale radio- og tv-tjenester m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 425 af 14/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om den samlede danske nummerplan
(Nummerbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
VEJ nr 10515 af 01/07/2014 - Gældende
Vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014
Erhvervsministeriet
VEJ nr 9187 af 24/04/2013 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr »Cookie-bekendtgørelsen«
("Cookievejledningen")

Erhvervsministeriet
LBK nr 115 af 30/01/2019 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
Kulturministeriet
LBK nr 444 af 08/05/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
Kulturministeriet
LBK nr 255 af 20/03/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
Kulturministeriet
LBK nr 1188 af 23/09/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
Kulturministeriet
LOV nr 250 af 21/03/2012 - Historisk
Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
(Opgørelse af nettoomkostninger ved udbud af forsyningspligtydelser)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 169 af 03/03/2011 - Historisk
Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1314 af 26/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsyningspligtydelser
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1464 af 16/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsyningspligtydelser
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1183 af 31/10/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder
Kulturministeriet
BEK nr 445 af 11/05/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 396 af 21/04/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet