Søgeresultat


Søgningen fandt 34 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften
Fodnote: 2011/24/EU 
LBK nr 903 af 26/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af sundhedsloven
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1534 af 09/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Godkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1297 af 28/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 657 af 28/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1590 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til cannabisprodukter uden for sygehusvæsenet købt i andre EU/EØS-lande
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 816 af 18/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 470 af 23/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1659 af 27/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om de regionale patientkontorers opgaver og funktioner
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1658 af 27/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang til kommunale og regionale sundhedsydelser, der ikke er sygehusbehandling, til personer fra andre EU/EØS-lande, Færøerne og Grønland
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1657 af 27/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ret til ydelser i sundhedsloven til visse personer med bopæl i et andet EU-/EØS-land
Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 9733 af 05/07/2016 - Gældende
Vejledning om grænseoverskridende sundhedsydelser i EU/EØS-lande (regler i medfør af patientmobilitetsdirektivet)
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 1286 af 02/11/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af sundhedsloven
(Sundhedsloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 191 af 28/02/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af sundhedsloven
(Sundhedsloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 1188 af 24/09/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af sundhedsloven
(Sundhedsloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 1202 af 14/11/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af sundhedsloven
(Sundhedsloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1638 af 26/12/2013 - Historisk
Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
(Gennemførelse af dele af direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser m.v.)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 876 af 04/07/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 854 af 19/08/2019 - Historisk
Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1654 af 18/12/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1317 af 20/11/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Godkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1458 af 12/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Godkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1108 af 29/09/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 725 af 06/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Godkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 293 af 27/03/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1207 af 22/09/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1206 af 19/09/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 973 af 28/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 469 af 23/05/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 959 af 29/08/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 958 af 29/08/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v.
(Sygehusbekendtgørelsen)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1662 af 27/12/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1661 af 27/12/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v.
(Sygehusbekendtgørelsen)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1660 af 27/12/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1671 af 12/12/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om recepter
(Receptbekendtgørelsen)

Sundheds- og Ældreministeriet