Søgeresultat


Søgningen fandt 158 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften
Ressortministerium: Børne- og Socialministeriet 1|2|3|4 >

 
LBK nr 1096 af 13/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 988 af 17/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om social service
(Serviceloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 972 af 08/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 924 af 17/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v.
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 507 af 02/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 70 af 18/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn
(Socialtilsynsloven)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 660 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats efter lov om social service, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse af varsling ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter lov om social service m.v.)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 550 af 30/05/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægtefælleskifte m.v. og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om ægtefællers økonomiske forhold)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 427 af 03/05/2017 - Gældende
Lov om ændring af dagtilbudsloven (Udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 190 af 27/02/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om psykologer m.v. (Offentliggørelse af tilsynssager, adgang til at give påbud, ændring af Psykolognævnets sammensætning m.v.)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 81 af 24/01/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, udlændingeloven og værgemålsloven (Afskaffelse af muligheden for dispensation fra alderskrav ved indgåelse af ægteskab, anerkendelse af udenlandske ægteskaber og forhøjelse af gebyret for prøvelse af ægteskabsbetingelserne)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1663 af 20/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af adoptionsloven og lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Ikraftsættelse for Færøerne af visse bestemmelser i adoptionsloven)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1662 af 20/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service (Konsekvensrettelser m.v. som følge af lov om voksenansvar for anbragte børn)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1546 af 13/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af dagtilbudsloven (Bedre vilkår for etablering af virksomhedsinstitutioner)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1545 af 13/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af dagtilbudsloven (Internationale dagtilbud)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1543 af 13/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om voksenansvar for anbragte børn og unge (Fremtidsfuldmagter på det sociale område m.v.)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 649 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 548 af 30/05/2017 - Gældende
Lov om ægtefællers økonomiske forhold
(Ægtefælleøkonomiloven)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 547 af 30/05/2017 - Gældende
Lov om forsøg med personlige, borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 275 af 27/03/2017 - Gældende
Lov om Haagerkonventionen af 2007
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 811 af 21/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1068 af 13/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU)
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1067 af 13/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1041 af 05/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til personlige, borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1026 af 31/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1025 af 31/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspulje til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 997 af 28/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til dækning af initialomkostninger i forhold til Udviklings- og Investeringsprogrammet
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 991 af 24/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1017 af 19/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1016 af 19/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 978 af 11/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens opkrævning af tilbagebetalingskrav efter dagtilbudslovens § 93, stk. 3
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 962 af 12/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 951 af 06/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til tilskud til frivillige landsdækkende foreningers uddeling af julehjælp
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 936 af 04/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 929 af 30/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 839 af 20/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 760 af 19/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 741 af 14/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 740 af 14/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i Danmark
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 729 af 13/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 647 af 31/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 715 af 31/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 568 af 19/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog eller autoriseret psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 567 af 19/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 566 af 19/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af forretningsorden for Psykolognævnet
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 565 af 19/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling af gebyr for behandling af ansøgning om autorisation som psykolog
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 564 af 19/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om et autorisationsregister og offentliggørelse af afgørelser m.v. i tilsynssager på psykologområdet
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 551 af 11/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om dagtilbud
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 414 af 27/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 376 af 20/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til indsats på prostitutionsområdet
Børne- og Socialministeriet 1|2|3|4 >