Søgeresultat


Søgningen fandt 1321 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften
Administrerende myndighed: Miljøstyrelsen< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>

 
LOV nr 296 af 30/04/2003 - Historisk
Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter
(Revurdering af godkendelser m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 260 af 08/05/2002 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Certificering m.v. af mæglere og formidlere af affaldshandler over grænserne)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 475 af 07/06/2001 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1273 af 20/12/2000 - Historisk
Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 447 af 31/05/2000 - Historisk
Lov om ændring af visse miljølove
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 316 af 05/05/2000 - Historisk
Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om sikkerhed til søs
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 315 af 05/05/2000 - Historisk
Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 256 af 12/04/2000 - Historisk
Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1109 af 29/12/1999 - Historisk
Lov om ændring af lov om forurenet jord
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1105 af 29/12/1999 - Historisk
Lov om ændring af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 374 af 02/06/1999 - Historisk
Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 373 af 02/06/1999 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 369 af 02/06/1999 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 424 af 10/06/1997 - Historisk
Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter (Forbud mod besiddelse og strengere straf)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 396 af 22/05/1996 - Historisk
Lov om ændring af lov om affaldsdepoter (Beslutning om afværgeforanstaltninger på affaldsdepoter hos amtsrådene)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1087 af 20/12/1995 - Historisk
Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter (Forbudsprocedure)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1111 af 21/12/1994 - Historisk
Lov om ændring af lov om affaldsdepoter (Videreførelse af frikommuneforsøg for Københavns Amt)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1112 af 22/12/1993 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Tilskud til bortskaffelse af spildolie)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 213 af 28/04/1993 - Historisk
Lov om ændring af lov om affaldsdepoter
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 392 af 10/06/1987 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v. (Vandmiljøhandlingsplanen)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 355 af 13/05/1987 - Historisk
Lov om ændring af forskellige miljø- og planlægningslove (Region- og sektorplanlægning)
Erhvervsministeriet
LOV nr 329 af 04/06/1986 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 181 af 08/05/1985 - Historisk
Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 68 af 20/02/1980 - Historisk
Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 259 af 26/05/1976 - Historisk
Lov om ændring af lov om begrænsning af svovlindhold m.v. i brændsel.
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 130 af 10/02/2015 - Historisk
Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 466 af 17/06/2008 - Historisk
Lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven)
(Miljøskadeloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 534 af 06/06/2007 - Historisk
Lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 506 af 07/06/2006 - Historisk
Lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet
(Kvalitetsstyringsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 370 af 02/06/1999 - Historisk
Lov om forurenet jord
(Jordforureningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 372 af 02/06/1999 - Historisk
Lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 404 af 14/06/1995 - Historisk
Lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af blyakkumulatorer og hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 295 af 27/04/1994 - Historisk
Lov om Den Grønne Fond
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 292 af 27/04/1994 - Historisk
Lov om aktindsigt i miljøoplysninger (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 476 af 30/06/1993 - Historisk
Lov om beskyttelse af havmiljøet (* 1)
(Havmiljøloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 214 af 28/04/1993 - Historisk
Lov om en værditabsordning for boligejere m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 356 af 06/06/1991 - Historisk
Lov om miljø og genteknologi
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 223 af 10/04/1991 - Historisk
Lov om tilskud til miljøaktiviteter i Østlandene
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 420 af 13/06/1990 - Historisk
Lov om affaldsdepoter
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 834 af 21/12/1988 - Historisk
Lov om visse miljøafgifter
(Miljøafgiftsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 863 af 23/12/1987 - Historisk
Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 16 af 14/01/1987 - Historisk
Lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 288 af 04/06/1986 - Historisk
Lov om miljø og genteknologi
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 180 af 08/05/1985 - Historisk
Lov om okker (Okkerloven)
(Okkerloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 262 af 08/06/1983 - Historisk
Lov om kemikalieaffaldsdepoter
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 302 af 09/06/1982 - Historisk
Lov om vandløb (Vandløbsloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 606 af 23/12/1980 - Historisk
Lov om miljøstøtte (Støtteloven, Miljøstøtteloven)
(Miljøstøtteloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 130 af 09/04/1980 - Historisk
Lov om beskyttelse af havmiljøet.
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 212 af 23/05/1979 - Historisk
Lov om kemiske stoffer og produkter (Kemikalieloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 267 af 08/06/1977 - Historisk
Lov om blyindhold m.v. i motorbenzin.
Miljø- og Fødevareministeriet< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>