Søgeresultat


Søgningen fandt 1248 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften
Administrerende myndighed: Miljøstyrelsen< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>

 
LOV nr 476 af 30/06/1993 - Historisk
Lov om beskyttelse af havmiljøet (* 1)
(Havmiljøloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 214 af 28/04/1993 - Historisk
Lov om en værditabsordning for boligejere m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 356 af 06/06/1991 - Historisk
Lov om miljø og genteknologi
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 223 af 10/04/1991 - Historisk
Lov om tilskud til miljøaktiviteter i Østlandene
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 420 af 13/06/1990 - Historisk
Lov om affaldsdepoter
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 834 af 21/12/1988 - Historisk
Lov om visse miljøafgifter
(Miljøafgiftsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 863 af 23/12/1987 - Historisk
Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 16 af 14/01/1987 - Historisk
Lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 288 af 04/06/1986 - Historisk
Lov om miljø og genteknologi
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 180 af 08/05/1985 - Historisk
Lov om okker (Okkerloven)
(Okkerloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 262 af 08/06/1983 - Historisk
Lov om kemikalieaffaldsdepoter
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 302 af 09/06/1982 - Historisk
Lov om vandløb (Vandløbsloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 606 af 23/12/1980 - Historisk
Lov om miljøstøtte (Støtteloven, Miljøstøtteloven)
(Miljøstøtteloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 130 af 09/04/1980 - Historisk
Lov om beskyttelse af havmiljøet.
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 212 af 23/05/1979 - Historisk
Lov om kemiske stoffer og produkter (Kemikalieloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 267 af 08/06/1977 - Historisk
Lov om blyindhold m.v. i motorbenzin.
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 178 af 24/05/1972 - Historisk
Lov om bortskaffelse m.v. af olie- og kemikalieaffald (Olie- og kemikalieaffaldsloven) Nr. 178 af 24/05/1972 BKG i LT A: 31/05/1972
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 146 af 07/05/1937 - Historisk
Lov om Inddragelse af Dele af Søterritoriet under de for de Ferske Vande gældende Retsregler. (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 75 af 25/01/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om håndtering af udvindingsaffald (Ophævelse af krav til landskabshensyn ved retablering)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1246 af 06/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer (Ændring af bilag 4)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1154 af 29/09/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 871 af 08/07/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (Uafhængige fagfolks fjernelse af udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 882 af 08/07/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1239 af 19/11/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1244 af 17/11/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer
(Ændring af bilag 3 og 4)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 761 af 23/06/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 680 af 19/06/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordvarmeanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 655 af 13/06/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer
(Ændring af bilag 3 og 4)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 201 af 28/02/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om emissionslofter for svovldioxid, nitrogenoxider, flygtige organiske forbindelser og ammoniak
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 184 af 21/02/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 124 af 06/02/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer
(Tilføjelse af svær fuelolie som navngivent stof i bilag 1)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1400 af 09/12/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1308 af 11/11/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af luftforurening fra mobile ikke-vejgående maskiner mv.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1137 af 26/09/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer
(Ændring af udgiftspost og ændring af ophævelsesdato)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1161 af 26/09/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbud mod import og salg af varer til indendørs brug, som indeholder ftalaterne DEHP, DBP, BBP og DIBP, og varer hvor dele med disse stoffer kan komme i kontakt med hud eller slimhinder
(Ændring af ikrafttrædelsesdatoer)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1135 af 24/09/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om visse krav til emballager
(Ændring af bilag 1)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1019 af 15/08/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af import, salg samt fremstilling til eksport inden for EU og til EFTA-lande af person- og varebiler m.v., der indeholder visse farlige stoffer
(Anvendelse af visse farlige stoffer)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 947 af 05/07/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Nyt biocidaktivstof samt beslutninger om at udfase pesticid- og biocidaktivstoffer)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 747 af 21/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbud mod import, salg og eksport af kviksølv og kviksølvholdige produkter
(Ophævelse af bekendtgørelsens ophørsklausul)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 505 af 17/05/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Nye biocidaktivstoffer samt beslutninger om at udfase pesticid- og biocidaktivstof)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 484 af 14/05/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer
(Ændring af bilag 3)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 482 af 07/05/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 454 af 30/04/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
(Krav til belægning, afkast af støv m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 295 af 20/03/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler
(Ændring af bilag 4)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 243 af 12/03/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Afviklingsfrister for visse plantebeskyttelsesmidler og sidste lovlige besiddelsesfrist for visse plantebeskyttelsesmidler)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 200 af 26/02/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kosmetiske produkter
(Ændring af bilag 2 og 3)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 143 af 08/02/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer
(Tilsyn med kapacitetsmærkning af bærbare genopladelige batterier og bilbatterier og -akkumulatorer)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 24 af 18/01/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Nye biocidaktivstoffer og beslutning om udfasning af biocidaktivstof)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1456 af 20/12/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering
(Konsekvensændring som følge af implementeringen af direktivet om industrielle emissioner m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1316 af 17/12/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald
(Ophævelse af krav om anmeldelse af anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald)

Miljø- og Fødevareministeriet< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>