Søgeresultat


Søgningen fandt 1229 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften
Administrerende myndighed: Miljøstyrelsen<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
BEK nr 97 af 27/01/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om visse krav til emballager
(Indsættelse af hjemmel til delegation af tilsyn)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1345 af 21/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser m.v.
(Digital annoncering)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1327 af 12/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af import, salg samt fremstilling til eksport inden for EU og til EFTA-lande af person- og varebiler m.v., der indeholder visse farlige stoffer
(Anvendelse af visse farlige stoffer)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1163 af 08/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kosmetiske produkter
(Ændring af bilag 2 og 3)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 494 af 24/05/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 372 af 15/04/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om svovlindholdet i faste og flydende brændstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 166 af 24/02/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kosmetiske produkter
(Ændring af bilag 5)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 84 af 02/02/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering
(Ændring af bilag 3)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1696 af 22/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg
(Ændring som følge af ny organisering på Miljøministeriets område)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1684 af 22/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indsatsplaner
(Ændring som følge af ny organisering på Miljøministeriets område)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1695 af 22/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Ændring som følge af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og ny organisering på Miljøministeriets område)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1694 af 22/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer
(Ændring som følge af ny organisering på Miljøministeriets område)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1693 af 22/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om underretningspligt ved eksport af visse brugte produktionsanlæg
(Ændring som følge af ny organisering på Miljøministeriets område)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1692 af 22/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin
(Ændring som følge af ny organisering på Miljøministeriets område)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1683 af 22/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion
(Ændring som følge af lov om Natur- og Miljøklagenævnet)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1691 af 22/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dækning af omkostninger i forbindelse med administration og tilsyn efter miljøskadeloven
(Ændring som følge af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og ny organisering på Miljøministeriets område)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1690 af 22/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indhentelse af udtalelse om miljøskade m.v.
(Ændring som følge af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og ny organisering på Miljøministeriets område)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1682 af 22/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om partikelfiltre, kontrol og mærkning af lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v.
(Ændring som følge af ny organisering på Miljøministeriets område)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1681 af 22/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
(Ændring som følge af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og ny organisering på Miljøministeriets område)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1689 af 22/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines
(Ændring som følge af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og ny organisering på Miljøministeriets område)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1680 af 22/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om svovlindholdet i faste og flydende brændstoffer
(Ændring som følge af ny organisering på Miljøministeriets område)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1451 af 15/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Ændring af bilag om optagelse og ikke optagelse af aktivstoffer mv.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1189 af 11/10/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser
(Ophævelse af automatisk ophørsklausul)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1168 af 06/10/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning i anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1041 af 02/09/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra
(Informationspligt om design, nyttiggørelse og genanvendelse m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 934 af 19/07/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentlighedens inddragelse ved udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet
(Offentlighedens inddragelse ved udarbejdelse af nitrathandlingsplaner)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 859 af 30/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kosmetiske produkter
(Ændring af bilag 2, 3 og 5)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 774 af 28/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Ændring af bilag om optagelse og ikke optagelse af aktivstoffer på bilag 1 til plantebeskyttelsesmiddeldirektivet)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 822 af 26/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af import, salg samt fremstilling til eksport inden for EU og til EFTA-lande af person- og varebiler m.v., der indeholder visse farlige stoffer
(Anvendelse af visse farlige stoffer)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 663 af 14/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra
(Definition af farligt stof m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 678 af 14/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om visse ozonlagsnedbrydende stoffer
(henvisning til Arbejdstilsynets uddannelseskrav)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 558 af 26/05/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Regler om besiddelse af visse bekæmpelsesmidler og ændring af bilag om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer mv.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 514 af 05/05/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer
(Ændring af bilag over undtagne anvendelser af visse farlige stoffer)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 462 af 24/04/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand
(Ændringer som følge af Servicedirektivet og Anerkendelsesdirektivet)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 461 af 19/04/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
(Ændringer som følge af Servicedirektivet)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 426 af 13/04/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kosmetiske produkter
(Ændring af bilag 3)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 383 af 13/04/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kosmetiske produkter
(Ændring af bilag 3)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 367 af 06/04/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elektronikaffaldsbekendtgørelsen)
(Definition af farligt stof m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 366 af 06/04/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elektronikaffaldsbekendtgørelsen)
(Definition af farligt stof m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 378 af 06/04/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra
(Definition af farligt stof m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 284 af 25/03/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Standardvilkår og implementering af servicedirektivet)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 310 af 18/03/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om modeldambrug
(Ophævelse af krav om fastsættelse af optimal faunaklasse ved godkendelse af modeldambrug)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 155 af 05/02/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kosmetiske produkter
(Ændring af bilag 3)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 64 af 15/01/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor
(Ændringer som følge af implementering af servicedirektivet)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 65 af 13/01/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Ændring af bilag om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer mv.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 26 af 07/01/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisning og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. for erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler
(Bestemmelser om oplysningspligt med henblik på gennemførelse af servicedirektivet m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 25 af 07/01/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Bestemmelser om oplysningspligt, sagsbehandlingsfrister og kvittering med henblik på gennemførelse af servicedirektivet)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 24 af 07/01/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer
(Bestemmelser om oplysningspligt, sagsbehandlingsfrister og kvittering med henblik på gennemførelse af servicedirektivet m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 23 af 07/01/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor
(Ændringer som følge af servicedirektivet)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1485 af 21/12/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter
(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændringer som følge af Servicedirektivet)

Miljø- og Fødevareministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>