Søgeresultat


Søgningen fandt 1192 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften
Administrerende myndighed: Miljøstyrelsen<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
BEK nr 663 af 14/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra
(Definition af farligt stof m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 678 af 14/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om visse ozonlagsnedbrydende stoffer
(henvisning til Arbejdstilsynets uddannelseskrav)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 558 af 26/05/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Regler om besiddelse af visse bekæmpelsesmidler og ændring af bilag om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer mv.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 514 af 05/05/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer
(Ændring af bilag over undtagne anvendelser af visse farlige stoffer)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 462 af 24/04/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand
(Ændringer som følge af Servicedirektivet og Anerkendelsesdirektivet)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 461 af 19/04/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
(Ændringer som følge af Servicedirektivet)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 426 af 13/04/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kosmetiske produkter
(Ændring af bilag 3)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 383 af 13/04/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kosmetiske produkter
(Ændring af bilag 3)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 367 af 06/04/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elektronikaffaldsbekendtgørelsen)
(Definition af farligt stof m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 366 af 06/04/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elektronikaffaldsbekendtgørelsen)
(Definition af farligt stof m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 378 af 06/04/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra
(Definition af farligt stof m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 284 af 25/03/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Standardvilkår og implementering af servicedirektivet)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 310 af 18/03/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om modeldambrug
(Ophævelse af krav om fastsættelse af optimal faunaklasse ved godkendelse af modeldambrug)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 155 af 05/02/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kosmetiske produkter
(Ændring af bilag 3)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 64 af 15/01/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor
(Ændringer som følge af implementering af servicedirektivet)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 65 af 13/01/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Ændring af bilag om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer mv.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 26 af 07/01/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisning og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. for erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler
(Bestemmelser om oplysningspligt med henblik på gennemførelse af servicedirektivet m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 25 af 07/01/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Bestemmelser om oplysningspligt, sagsbehandlingsfrister og kvittering med henblik på gennemførelse af servicedirektivet)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 24 af 07/01/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer
(Bestemmelser om oplysningspligt, sagsbehandlingsfrister og kvittering med henblik på gennemførelse af servicedirektivet m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 23 af 07/01/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor
(Ændringer som følge af servicedirektivet)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1485 af 21/12/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter
(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændringer som følge af Servicedirektivet)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1286 af 11/12/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Ophævelse af krav om revisorattestation af årsopgørelse over solgte bekæmpelsesmidler)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1144 af 04/12/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(Krav vedrørende eksport, anvendelseskrav, informations- og oplysningskrav m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1066 af 12/11/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kosmetiske produkter
(Ændring af bilag 3)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1073 af 27/10/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 865 af 05/09/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af creosot
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 612 af 13/06/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kosmetiske produkter
(Ændring af bilag 2, 3 og 6 og tilpasninger til forordning nr. 1272/2008)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 545 af 11/06/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Ændring af bilag om optagelse og ikke optagelse af aktivstoffer på bilag 1 til plantebeskyttelsesmiddeldirektivet)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 230 af 23/03/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Ændring af bilag om optagelse og ikke optagelse af aktivstoffer på bilag 1 til plantebeskyttelsesmiddeldirektivet)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 229 af 21/03/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kosmetiske produkter
(Ændring af bilag 2 og 3)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 115 af 12/02/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbud mod import, salg og eksport af kviksølv og kviksølvholdige produkter
(Kviksølvholdige måleinstrumenter)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 102 af 05/02/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Ændring af bilag om ikke optagelse af aktivstoffer på bilag I til plantebeskyttelsesmiddeldirektivet)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 44 af 22/01/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter
(Ændring af bilag 1 og 12)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1328 af 15/12/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
(Fastsættelse af ammoniakreduktionskrav for 2009)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1251 af 12/12/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om overførsel af affald
(Regulering af gebyrsatser)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1228 af 11/12/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1227 af 11/12/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i miljøbeskyttelsesloven, beredskabsloven og konkurrenceloven til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1226 af 11/12/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(Konsekvensændringer som følge af implementering af batteridirektivet)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1368 af 10/12/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pelsdyrfarme m.v.
(Bortfald af automatisk ophørsklausul)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1324 af 10/12/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om modeldambrug
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1224 af 10/12/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Pris- og løntalsregulering af gebyrsatser og ændring af bilag om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer mv.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1323 af 10/12/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1207 af 07/12/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner
(Ændrede straffebestemmelser m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1221 af 27/11/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om overførsel af affald
(Farligt affald)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1061 af 01/11/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1060 af 23/10/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kosmetiske produkter
(Ændring af bilag 2 og 3)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 826 af 10/08/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kosmetiske produkter
(Ændring af bilag 3)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 735 af 10/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om visse ozonlagsnedbrydende stoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 449 af 03/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af import og salg af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer
(Ændring af markedsføringsbegreb og bilag over undtagne anvendelser af visse farlige stoffer)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 385 af 23/05/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Ændring af bilag om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer mv.)

Miljø- og Fødevareministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>