Søgeresultat


Søgningen fandt 1192 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften
Administrerende myndighed: Miljøstyrelsen< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
CIR nr 14001 af 08/12/1983 - Gældende
Cirkulære om anvendelse af slagger og flyveaske (Til kommunalbestyrelser, amtsråd og hovedstadsrådet)
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 15 af 04/02/1983 - Gældende
Cirkulære om gennemførelse af besparelsesforanstaltninger på spildevandsområdet. Begrænsning af kloakeringer i sommerhusområder m.v. (Til samtlige kommunalbestyreler og amtsråd samt Hovedstadsrådet).
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 64 af 28/02/1980 - Gældende
Cirkulære om vandindvinding og vandforsyning (Til kommunalbestyrelser, amtsråd og hovedstadsrådet)
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 63 af 25/02/1980 - Gældende
Cirkulære om vandindvindings- og vandforsyningsplanlægning (Til kommunalbestyrelser, amtsråd og hovedstadsrådet)
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 188 af 01/09/1977 - Gældende
Cirkulære om olieaffald
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 212 af 14/10/1976 - Gældende
Cirkulære om kemikalieaffald
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 164 af 13/08/1976 - Gældende
Cirkulære om ophør af landvæsensretternes behandling af sager om afledning af spildevand m.v. (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd, hovedstadsrådet og formænd for landvæsens- og overlandvæsenskommissioner)
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 107 af 15/05/1974 - Gældende
Cirkulære om miljøbeskyttelsesloven. (Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet).
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 94 af 17/04/1974 - Gældende
Cirkulære om reglement om miljøbeskyttelse
Miljø- og Fødevareministeriet
DSK nr 14000 af 17/02/1988 - Historisk
Datasammenskrivning om lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
DSK nr 14003 af 22/06/1987 - Historisk
Datasammenskrivning af Lov om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
DSK nr 14011 af 23/07/1986 - Historisk
Datasammenskrivning af lov om vandløb (Vandløbsloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
DSK nr 14009 af 23/07/1986 - Historisk
Datasammenskrivning af lov om kemiske stoffer og produkter
Miljø- og Fødevareministeriet
DSK nr 14006 af 23/07/1986 - Historisk
Datasammenskrivning af lov om begrænsning af svovlindhold m.v. i brændsel.
Miljø- og Fødevareministeriet
DSK nr 14001 af 23/07/1986 - Historisk
Datasammenskrivning af lov om beskyttelse af havmiljøet. (Havmiljøloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 434 af 13/05/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om forurenet jord
(Jordforureningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 895 af 03/07/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om forurenet jord
(Jordforureningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 868 af 03/07/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
(Husdyrgodkendelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 916 af 03/07/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven)
(Miljøskadeloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 840 af 03/07/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljø og genteknologi
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 879 af 26/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 878 af 26/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kemiske stoffer og produkter
(Kemikalieloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 869 af 26/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljø og genteknologi
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 71 af 17/01/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.
(Vandforsyningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1757 af 22/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1756 af 22/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder
(Miljømålsloven)

(Miljømålsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1755 af 22/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kemiske stoffer og produkter
(Kemikalieloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 660 af 14/06/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af Lov om aktindsigt i miljøoplysninger
(Miljøoplysningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 716 af 23/06/2001 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.
(Betalingsloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 547 af 30/05/2000 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 130 af 26/02/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om lov om vandforsyning m.v.
(Vandforsyningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 698 af 22/09/1998 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 625 af 15/07/1997 - Historisk
Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse (Miljøloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 939 af 27/10/1996 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om affaldsdepoter
(Affaldsdepotloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 21 af 16/01/1996 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kemiske stoffer og produkter (* 1)
(Kemikalieloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 590 af 27/06/1994 - Historisk
Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse (Miljøloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 583 af 09/07/1993 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kemiske stoffer og produkter (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 644 af 21/07/1992 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 566 af 15/08/1989 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kemiske stoffer og produkter
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 68 af 24/01/1989 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 574 af 26/08/1987 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kemiske stoffer og produkter
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 337 af 04/07/1985 - Historisk
Bekendtgørelse af Lov om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven)
(Vandforsyningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 85 af 08/03/1985 - Historisk
Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 532 af 16/10/1984 - Historisk
Bekendtgørelse af Lov om genanvendelse og begrænsning af affald (Genanvendelsesloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 457 af 25/05/2016 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Landskabelige hensyn og inddragelse af offentligheden)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 537 af 29/04/2015 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning (Bemyndigelse til at fastsætte regler om anmeldelse, om vilkår for etablering og drift og om sagsbehandling)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 742 af 25/06/2014 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning
(Kapacitet til destruktion af farligt affald og flytning af VVM-kompetence til regionsrådet m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 87 af 28/01/2014 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Gennemførelse af direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), gebyrfinansiering af indsamleruddannelsen, digital indberetning på dækordningen m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1629 af 26/12/2013 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler
(Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 489 af 21/05/2013 - Historisk
Lov om ændring af lov om kemikalier
(Opbevaring af bekæmpelsesmidler ved salg, autorisationsordning for forhandlere, erhvervsmæssige brugere og rådgivere vedrørende bekæmpelsesmidler samt bødeskærpelse)

Miljø- og Fødevareministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>