Søgeresultat


Søgningen fandt 1248 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften
Administrerende myndighed: Miljøstyrelsen< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 251 af 31/03/2009 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Udarbejdelse af grønt regnskab m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 97 af 10/02/2009 - Historisk
Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter og lov om miljøbeskyttelse
(Forebyggelse af forsætlige skadevoldende handlinger med farlige stoffer og forlængelse af godkendelsen for visse bekæmpelsesmidler m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 509 af 17/06/2008 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)
(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1571 af 20/12/2006 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om beskyttelse af havmiljøet og forskellige andre love
(Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber og ændring af delegationsbestemmelser m.v. i en række love på natur- og miljøområdet)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1570 af 20/12/2006 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Partikelfiltre på køretøjer i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v.)

(Miljøzoneloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 508 af 07/06/2006 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Producentansvar for person- og varebiler)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 505 af 07/06/2006 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Ændring af regler om miljømærkning)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 244 af 27/03/2006 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Overførelse af kompetence i forbindelse med klassificering af skibe som affald m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 572 af 24/06/2005 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Godkendelse af affaldsgrundlag ved nye affaldsforbrændingsanlæg og udvidelser af eksisterende affaldsforbrændingsanlæg)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 385 af 25/05/2005 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Producentansvar for elektronikskrot m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 310 af 02/05/2005 - Historisk
Lov om ændring af lov om aktindsigt i miljøoplysninger
(Gennemførelse af direktiv om Århuskonventionen)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 309 af 02/05/2005 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Gennemførelse af direktiv om Århuskonventionen)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 314 af 05/05/2004 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Bemyndigelse til implementering af støjdirektivet m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 220 af 31/03/2004 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Ændring af regler om miljøgodkendelse m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 189 af 24/03/2004 - Historisk
Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter
(Udbud af bestemte brændstofkvaliteter)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 441 af 10/06/2003 - Historisk
Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter
(Implementering af Rotterdamkonventionen m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 296 af 30/04/2003 - Historisk
Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter
(Revurdering af godkendelser m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 260 af 08/05/2002 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Certificering m.v. af mæglere og formidlere af affaldshandler over grænserne)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 475 af 07/06/2001 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1273 af 20/12/2000 - Historisk
Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 447 af 31/05/2000 - Historisk
Lov om ændring af visse miljølove
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 316 af 05/05/2000 - Historisk
Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om sikkerhed til søs
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 315 af 05/05/2000 - Historisk
Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 256 af 12/04/2000 - Historisk
Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1109 af 29/12/1999 - Historisk
Lov om ændring af lov om forurenet jord
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1105 af 29/12/1999 - Historisk
Lov om ændring af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 374 af 02/06/1999 - Historisk
Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 373 af 02/06/1999 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 369 af 02/06/1999 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 424 af 10/06/1997 - Historisk
Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter (Forbud mod besiddelse og strengere straf)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 396 af 22/05/1996 - Historisk
Lov om ændring af lov om affaldsdepoter (Beslutning om afværgeforanstaltninger på affaldsdepoter hos amtsrådene)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1087 af 20/12/1995 - Historisk
Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter (Forbudsprocedure)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1111 af 21/12/1994 - Historisk
Lov om ændring af lov om affaldsdepoter (Videreførelse af frikommuneforsøg for Københavns Amt)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1112 af 22/12/1993 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Tilskud til bortskaffelse af spildolie)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 213 af 28/04/1993 - Historisk
Lov om ændring af lov om affaldsdepoter
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 392 af 10/06/1987 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v. (Vandmiljøhandlingsplanen)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 355 af 13/05/1987 - Historisk
Lov om ændring af forskellige miljø- og planlægningslove (Region- og sektorplanlægning)
Erhvervs- og Vækstministeriet
LOV nr 329 af 04/06/1986 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 181 af 08/05/1985 - Historisk
Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 68 af 20/02/1980 - Historisk
Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 259 af 26/05/1976 - Historisk
Lov om ændring af lov om begrænsning af svovlindhold m.v. i brændsel.
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 130 af 10/02/2015 - Historisk
Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 466 af 17/06/2008 - Historisk
Lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven)
(Miljøskadeloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 534 af 06/06/2007 - Historisk
Lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 506 af 07/06/2006 - Historisk
Lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet
(Kvalitetsstyringsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 370 af 02/06/1999 - Historisk
Lov om forurenet jord
(Jordforureningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 372 af 02/06/1999 - Historisk
Lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 404 af 14/06/1995 - Historisk
Lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af blyakkumulatorer og hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 295 af 27/04/1994 - Historisk
Lov om Den Grønne Fond
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 292 af 27/04/1994 - Historisk
Lov om aktindsigt i miljøoplysninger (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>