Søgeresultat


Søgningen fandt 26 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Fodnote: 1999/36/EF 
LOV nr 155 af 20/02/2013 - Gældende
Lov om indretning m.v. af visse produkter
Erhvervsministeriet
BEK nr 480 af 25/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr
Erhvervsministeriet
BEK nr 136 af 27/02/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 834 af 15/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om drift af anlæg, tilsluttet infrastruktur og rørledninger i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1407 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om anlægs, tilsluttet infrastrukturs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 190 af 19/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr
Erhvervsministeriet
BEK nr 685 af 10/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning m.v. af transportabelt trykbærende udstyr
Erhvervsministeriet
BEK nr 289 af 24/04/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 752 af 24/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 751 af 24/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om mobile offshoreanlæg, m.v.: Konstruktion, indretning og udstyr
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 750 af 24/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1392 af 04/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om drift af anlæg, tilsluttet infrastruktur og rørledninger i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1338 af 26/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om drift af anlæg, tilsluttet infrastruktur og rørledninger i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1195 af 09/10/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om produktionsanlægs, faste ikkeproduktionsanlægs, tilsluttet infrastrukturs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1190 af 09/10/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om mobile ikkeproduktionsanlæg, der anvendes i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 830 af 27/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om mobile offshoreanlæg m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 831 af 27/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 832 af 27/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om indretning m.v. af transportabelt trykbærende udstyr på offshoreanlæg m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 732 af 27/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om gennemførelse af direktiv 2010/35/EU om transportabelt trykbærende udstyr
Erhvervsministeriet
BEK nr 1482 af 14/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1481 af 14/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om mobile offshoreanlæg, m.v.: Konstruktion, indretning og udstyr
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1480 af 14/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 700 af 26/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om indretning af udstyr på faste offshoreanlæg
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1219 af 17/10/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om indretning af udstyr på faste offshoreanlæg
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 672 af 21/06/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om indretning af udstyr på faste offshoreanlæg
(Udstyrsbekendtgørelse)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 674 af 30/06/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om udpegning af bemyndigede organer m.v.
Erhvervsministeriet