Søgeresultat


Søgningen fandt 6 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Fodnote: 2000/21/EF 
BEK nr 985 af 20/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet og Søfartsstyrelsen af opgaver og tilsyn vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1087 af 08/07/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om EU's informationsprocedure for tekniske forskrifter og forskrifter for informationssamfundets tjenester
Erhvervsministeriet
BEK nr 1246 af 11/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 815 af 26/08/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet, Energistyrelsen og Søfartsstyrelsen af opgaver og tilsyn vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1012 af 16/08/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet og Energistyrelsen af opgaver og tilsyn vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 928 af 19/11/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om anmeldelse af nye kemiske stoffer
(Anmeldebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet