Søgeresultat


Søgningen fandt 37 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Fodnote: 2002/59/EF 
LBK nr 1165 af 25/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet
(Havmiljøloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1629 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs
Erhvervsministeriet
LOV nr 493 af 12/05/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forhyring af skibsmandskab
(Gennemførelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold, modernisering af bestemmelser om tilsyn, forbud mod spiritussejlads i grønlandsk farvand m.v.)

Erhvervsministeriet
BEK nr 875 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om nødområder og planer herfor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 874 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 873 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1171 af 03/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt gods via skibsmeldesystemet BELTREP
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 820 af 26/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om skibsmeldesystemet BELTREP og sejlads under Østbroen og Vestbroen i Storebælt
(BELTREP)

Erhvervsministeriet
BEK nr 924 af 25/08/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om skibsmeldesystemet SOUNDREP og om melding ved passage af Drogden gravede rende for skibe hvis højde overstiger 35 meter
Erhvervsministeriet
BEK nr 556 af 26/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart
Erhvervsministeriet
BEK nr 1021 af 26/08/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om teknisk forskrift om et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem i danske farvande og havne
Erhvervsministeriet
LBK nr 1033 af 04/09/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 116 af 26/01/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1216 af 28/09/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1616 af 10/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 72 af 17/01/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs
(Søsikkerhedsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 963 af 03/07/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet
(Havmiljøloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 654 af 15/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs
Erhvervsministeriet
LBK nr 929 af 24/09/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet
(Havmiljøloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1073 af 20/10/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet
(Havmiljøloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 47 af 07/01/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet
(Havmiljøloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 474 af 31/05/2006 - Historisk
Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, straffeloven og lov om ændring af en række love på miljøområdet
(Præcisering af reglerne om retsforfølgning af udenlandske skibe, skærpelse af straffe for miljøkriminalitet m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1089 af 18/11/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af teknisk forskrift om ændring af teknisk forskrift om havnestatskontrol af skibsfart
Erhvervsministeriet
BEK nr 1088 af 18/11/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af teknisk forskrift om ændring af teknisk forskrift om et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem i danske farvande og havne
Erhvervsministeriet
BEK nr 1728 af 16/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1853 af 16/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1852 af 16/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om nødområder og planer herfor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1349 af 15/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 33 af 07/01/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om nødområder og planer herfor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1286 af 24/11/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 180 af 09/03/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om nødområder og planer herfor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 573 af 18/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1407 af 07/12/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt eller for-urenende gods om bord på skibe og indberetning af forurening af havet
(Farligt gods-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 639 af 11/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe og indberetning af forurening af havet
(Farligt gods-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 488 af 31/05/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om skibsmeldesystemet BELTREP og sejlads under Østbroen og Vestbroen i Storebælt
Erhvervsministeriet
BEK nr 86 af 12/02/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om sejlads gennem Østbroen og Vestbroen i Storebælt
Erhvervsministeriet
BEK nr 9061 af 27/01/2004 - Historisk
Teknisk forskrift om et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem i danske farvande og havne
Erhvervsministeriet