Søgeresultat


Søgningen fandt 36 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Fodnote: 2002/96/EF 
LBK nr 681 af 02/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 338 af 29/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedskrav til legetøj og produkter, som på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med levnedsmidler
Erhvervsministeriet
BEK nr 337 af 29/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedskrav til legetøj og produkter, som på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med levnedsmidler
Erhvervsministeriet
BEK nr 148 af 08/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(Elektronikaffaldsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1312 af 19/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra 
(Bilskrotbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 241 af 13/03/2019 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1121 af 03/09/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 966 af 23/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1189 af 27/09/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1317 af 19/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 879 af 26/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1757 af 22/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 385 af 25/05/2005 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Producentansvar for elektronikskrot m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 663 af 14/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra
(Definition af farligt stof m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 367 af 06/04/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elektronikaffaldsbekendtgørelsen)
(Definition af farligt stof m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 366 af 06/04/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elektronikaffaldsbekendtgørelsen)
(Definition af farligt stof m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 378 af 06/04/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra
(Definition af farligt stof m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 281 af 25/03/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 282 af 25/03/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 283 af 25/03/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1144 af 04/12/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(Krav vedrørende eksport, anvendelseskrav, informations- og oplysningskrav m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1073 af 27/10/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 612 af 13/06/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kosmetiske produkter
(Ændring af bilag 2, 3 og 6 og tilpasninger til forordning nr. 1272/2008)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1511 af 04/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet
(Affaldsdatabekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 130 af 06/02/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1309 af 18/12/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om affald
(Affaldsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1306 af 17/12/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1305 af 17/12/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1415 af 12/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om affald
(Affaldsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1296 af 12/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(Elektronikaffaldsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 224 af 07/03/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om affald
(Affaldsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1632 af 21/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om affald
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 362 af 06/04/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elektronikaffaldsbekendtgørelsen)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 48 af 13/01/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om affald
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1473 af 21/12/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om affald
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 664 af 27/06/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(Elskrotbekendtgørelsen)1)/NREF/FN501/1)/

(Elskrotbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet