Søgeresultat


Søgningen fandt 41 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Fodnote: 2003/41/EF 
LBK nr 1047 af 14/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 937 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
BEK nr 1151 af 24/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forvaltere af alternative investeringsfonde
(Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forvaltere af alternative investeringsfonde )

Erhvervsministeriet
BEK nr 819 af 27/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af ejerskab, erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele i virksomheder, der søger eller har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde
Erhvervsministeriet
BEK nr 799 af 26/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde fra et tredjeland til markedsføring af alternative investeringsfonde fra et land inden for Den Europæiske Union eller et land som, Unionen har indgået aftale med på det finansielle område i Danmark
Erhvervsministeriet
BEK nr 798 af 26/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring af alternative investeringsfonde fra et tredjeland i Danmark
Erhvervsministeriet
BEK nr 797 af 26/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer
Erhvervsministeriet
BEK nr 1014 af 28/10/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar i firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
LBK nr 457 af 24/04/2019 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 1166 af 19/09/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 1165 af 19/09/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om tilsyn med firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
LBK nr 1140 af 26/09/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 174 af 31/01/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 1074 af 06/07/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 953 af 14/08/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om tilsyn med firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
LBK nr 182 af 18/02/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 928 af 04/08/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 911 af 04/08/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 1561 af 19/12/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om tilsyn med firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
LBK nr 1017 af 24/10/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om tilsyn med firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
LOV nr 1381 af 20/12/2004 - Historisk
Lov om ændring af lov om tilsyn med firmapensionskasser og pensionsbeskatningsloven
(Gennemførelse af direktiv om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed)

Erhvervsministeriet
LOV nr 598 af 12/06/2013 - Historisk
Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1170 af 25/09/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om prospekter
Erhvervsministeriet
BEK nr 1176 af 31/10/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om prospekter
Erhvervsministeriet
BEK nr 1257 af 06/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro
Erhvervsministeriet
BEK nr 1135 af 18/09/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om aktivers lokalisering og kongruente valutaer i forhold til de pensionsmæssige hensættelser for firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 1104 af 09/10/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro
(Stor prospektbekendtgørelse)

Erhvervsministeriet
BEK nr 296 af 27/03/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 929 af 02/07/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 866 af 28/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer
Erhvervsministeriet
BEK nr 821 af 26/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring af alternative investeringsfonde fra et tredjeland i Danmark
Erhvervsministeriet
BEK nr 239 af 08/03/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 1227 af 22/10/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om det tekniske grundlag for firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 1122 af 17/09/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om firmapensionskassers og forsikringsselskabers aktivers lokalisering og kongruente valutaer i forhold til de forsikringsmæssige hensættelser
Erhvervsministeriet
BEK nr 1263 af 08/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om god skik og informationspligt for firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 1121 af 13/11/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 780 af 11/08/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om firmapensionskassers og forsikringsselskabers aktivers lokalisering og kongruente valutaer i forhold til de forsikringsmæssige hensættelser
Erhvervsministeriet
BEK nr 779 af 11/08/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 778 af 11/08/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar i firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 777 af 11/08/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om tilsyn med firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 507 af 17/06/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om god skik og informationspligt for firmapensionskasser
Erhvervsministeriet