Søgeresultat


Søgningen fandt 9 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Fodnote: 2003/44/EF 
BEK nr 1725 af 18/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om beviskrav til førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde på under 4 meter (vandscooterførerbekendtgørelsen)
Erhvervsministeriet
BEK nr 1724 af 18/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om beviskrav til førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter (speedbådsførerbekendtgørelsen)
Erhvervsministeriet
BEK nr 1687 af 12/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhed ved sejlads med fritidsfartøjer samt sikkerhedskrav til fritidsfartøjer over 24 meter i længde
Erhvervsministeriet
BEK nr 23 af 06/01/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads på søterritoriet med vandscootere m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 10163 af 22/09/2006 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L, fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel II, konstruktion, bygning og markedsføring, af 1. oktober 2007
Erhvervsministeriet
BEK nr 10157 af 22/09/2006 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L, fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v., indledende forskrift af 1. oktober 2006
(Teknisk forskrift om fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v.1))

Erhvervsministeriet
BEK nr 232 af 22/03/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelseskrav m.v. til førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter (Speedbådsfører-bekendtgørelsen)
Erhvervsministeriet
BEK nr 1535 af 22/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om regulering af støj og luftemission fra fritidsfartøjer
(Fritidsbådsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9265 af 01/05/2004 - Historisk
Teknisk forskrift om fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet